Inloopavonden bestemmingsplannen succesvol

De gemeente organiseerde twee inloopavonden voor de ontwerp bestemmingsplannen. Op dinsdag 15 februari 2022 voor het Stationsgebied en op woensdag 16 februari voor het Pelmolenpad. De avonden zijn goed bezocht. Er waren meer aanmeldingen dan dat er plek was. Daarom organiseerde de gemeente een extra digitale sessie op donderdag 3 maart.

Ruimte voor vragen

Tijdens de inloopavonden konden bezoekers hun vragen stellen. Daarvoor waren tafels ingericht met informatie over het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan. Ook was er een tafel waar een medewerker ruimtelijke ordening van de gemeente uitleg gaf over het bestemmingsplan en wat dit betekend voor de omwonenden. Dit kon per adres. Tot slot was er nog een tafel waar mensen terecht konden met hun vragen over verkeer. Het overzicht veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden vindt u op de website van de Poort van Hoorn >.

Inspraak uitoefenen

Afgelopen jaar is er ruimte geweest voor het geven van uw mening op de plannen. Op de webpagina's over participatie >, leest u dat daarmee de plannen zijn aangepast. Tot en met 31 maart 2022 konden er de ontwerp bestemmingsplannen worden bekeken op het stadhuis. Dit was ook de tijd om zienswijzen in te dienen op de plannen. De gemeente heeft een aantal zienwijzen ontvangen. Alle zienswijzen worden onderzocht en met een advies van het college van burgemeester en wethouders voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist daarna over de vaststelling van de bestemmingsplannen. Naar verwachting zal dat in juni 2022 zijn. U kunt de plannen nog steeds digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl:

  • Plannaam Stationsgebied: NL.IMRO.0405.BPStationsgebied-on01.
  • Plannaam Pelmolenpad: NL.IMRO.0405.BPPelmolenpad-on01

Vervolgstappen

Als de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, liggen het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende documenten opnieuw zes weken ter inzage. Om beroep in te stellen moet u uw zienswijze kenbaar hebben gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure. Heeft u dat niet gedaan? Dan kunt u alleen beroep aantekenen tegen wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Tijdens de behandeling van het beroep, blijft het raadsbesluit gelden.

Het bestemmingsplan geldt vanaf de dag nadat de beroepstermijn voorbij is. Als er beroep wordt ingediend, dan geldt het bestemmingsplan nadat de bestuursrechter uitspraak heeft gedaan over het beroep.