Verplaatsing onderstation door ProRail eind dit jaar

Bewoners in de omgeving van station Hoorn ontvingen in maart 2022 een brief van ProRail. Daarin staat dat ProRail eind dit jaar wil starten met de bouw van een nieuw onderstation bouwen en een nieuw kabeltracé gaat aanleggen. Via dit onderstation en kabels wordt de stroom geleverd die treinverkeer mogelijk maakt. Dit is nodig zodat er in de toekomst voldoende stroom is om langere en nieuwere treinen te laten rijden.

Het oude onderstation kan dit vermogen niet leveren. Het huidige onderstation staat nu nog aan de noordzijde van het spoor, op de parkeerplaats van de Albert Heijn. Vanwege de ontwikkelplannen in de Poort van Hoorn verplaatst ProRail nu alvast het onderstation. Daarmee is het de eerste bouwactiviteit voor de Poort van Hoorn.

Het nieuwe onderstation komt aan het Keern, tegen het spoor aan (zie tekening). Het is mogelijk dat er tijdens de bouw geluidshinder ontstaat. Daarom laat ProRail de werkzaamheden overdag uitvoeren. Mogelijk is het nodig om tijdelijk het Keern (deels) af te sluiten. ProRail geeft aan dat naar verwachting de werkzaamheden zullen starten in oktober van 2022. Omwonenden krijgen vóór die tijd opnieuw bericht van ProRail en de aannemer.