'Wanneer gaan jullie nu bouwen?!'

Wanneer wordt er nou eindelijk gebouwd, vroeg een aantal bezoekers van de inloopavonden. Want behoefte aan woningen, dat is er zeker. Toch duurt het nog even voordat de schop de grond in gaat. Eerst moeten de bestemmingsplannen akkoord zijn. Op dit proces schema zie u welke stappen er nog volgen en waar u als inwoner inspraak kunt uitoefenen. Via de website > en de Nieuwsbrief Poort van Hoorn houdt het projectteam u op de hoogte.