Besluiten door de gemeenteraad

Stadsstrand en turboronde

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 8 december 2020 nam de gemeenteraad ook besluiten over het Stadsstrand en de Turborotonde.

Besluiten door de gemeenteraad

Stadsstrand en turboronde

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 8 december 2020 nam de gemeenteraad ook besluiten over het Stadsstrand en de Turborotonde.

Unanieme steun raad voor benodigde investeringen stadsstrand

De gemeenteraad heeft unaniem besloten de benodigde investeringen van € 13 miljoen voor het stadsstrand en de Westerdijk beschikbaar te stellen.

Via een motie besloot de raad om Recreatieschap Westfriesland te vragen voor het stadsstrand de onderhoudstaak op zich te nemen en daarvoor geen extra financiële bijdrage te vragen van de gemeente Hoorn.

Groen licht voor nieuwe oplossing knelpunt turborotonde

De gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor de nieuwe oplossing voor het knelpunt van de turborotonde. De nieuwe oplossing gaat ook uit van een kruispunt met verkeerslichten, maar dan wel met twee extra rijstroken rechtdoor. Er komen voor de kruising met de Westfriese Parkweg/Berkhouterweg in beide richtingen twee keer drie rijstroken.