REIS VAN DEUR TOT DEUR VERBETEREN

Provincie reserveert 5,5 miljoen euro voor de Poort van Hoorn

Gedeputeerde Staten stellen € 5,5 miljoen beschikbaar voor het ontwikkelen van de Poort van Hoorn, het stationsgebied van Hoorn.

De gemeente vroeg een bijdrage uit het OV-fonds van de provincie Noord-Holland om de plannen voor het stationsgebied rond te krijgen. Het gaat om een reservering. De definitieve aanvraag voor de subsidie van de provincie vindt naar verwachting plaats in 2021.

Optimale reis van deur tot deur

De bijdrage is bedoeld om de reis van deur tot deur te verbeteren. Zodat reizigers snel kunnen overstappen op het vervoersmiddel naar keuze. Ook wordt het bus- en stationsplein aantrekkelijk en klimaat-adaptief ingericht. Met gemeenten en vervoerders op de Hoornse lijn (stations gelegen tussen Hoorn en Zaandam) en in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt daarnaast bekeken hoe Hoorn als knooppunt optimaal kan functioneren voor woon-werkverkeer in de regio en voor de MRA.

Cees Loggen, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening:
“We zien dat Hoorn een steeds grotere rol speelt voor de MRA. Met plannen voor minimaal 1.000 nieuwe woningen levert Hoorn een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave voor Noord-Holland Noord. Een goed bereikbaar knooppunt en een aantrekkelijk stationsgebied met bedrijvigheid draagt bij aan prettig wonen en verblijven in de provincie Noord-Holland.”