Vertrekpunt De Poort van Hoorn moet een plek worden waar je graag wilt zijn en waar reuring is. Bezoekers moeten meteen het gevoel krijgen dat zij in Hoorn zijn. En moeten uitgenodigd worden om de stad verder te ontdekken. Een echt visitekaartje van de stad. Rondom het station moet al het verkeer op een goede manier bij elkaar komen en op elkaar aansluiten.

Stedenbouwkundig plan In het stedenbouwkundig plan staat globaal omschreven hoe het gebied eruit gaat zien en welke uitstraling het gebied krijgt. Het geeft een beeld van waar de verschillende functies komen, zoals gebouwen, parkeerplaatsen, openbaar groen, water en wegen. Met dit plan kan de gemeente bestemmingsplannen maken. Daarna kan gebouwd worden in het gebied.

Wonen, werken en beleven Er komen ruim 1.000 woningen, verdeeld over de omgeving van het station en het Pelmolenpad en de Prismalocatie. Hoorn krijgt vanuit de Woningbouwimpuls van het Rijk bijna 7,5 miljoen euro om de bouw van deze woningen te versnellen. In het gebied is voor 15.000 m2 ruimte vrijgemaakt voor maatschappelijke, culturele of andere functies. Zo wordt het een aantrekkelijk en gemengd verblijfsgebied.

Verplaatsing busstation Het busstation verhuist naar het Transferium. Hier is ook een deels ondergrondse parkeergarage voor 1.050 auto’s ingetekend. Rondom het station komen fietsenstallingen voor ongeveer 3.700 fietsen. Een loopbrug wordt een mooi en breed podium. Deze verbindt de noord- en zuidkant van het station en geeft toegang tot de perrons.

Museumstoomtram In de plannen krijgt de Museumstoomtram een centrale plek. Met een etalage voor de historische locs en rijtuigen en een mooi plein voor de deur.

Openbare ruimte Veel aandacht gaat uit naar een hoge kwaliteit van de openbare ruimte en de gebouwen. Door de verplaatsing van het busstation ontstaat er aan de kant van de binnenstad ruimte om het openbare gebied aantrekkelijk in te richten, mogelijk met een groene singel voor het station langs.