UNANIEM BESLUIT


Stedenbouwkundig plan

De gemeenteraad heeft op 8 december unaniem ingestemd met het stedenbouwkundig plan voor de Poort van Hoorn. Het stedenbouwkundig plan is een belangrijke stap voor de ontwikkeling en invulling van het gebied. Het beslaat het volledige stationsgebied, inclusief de Noorderveemarkt, het Pelmolenpad en de Prismalocatie. Het plan werd gemaakt door stedenbouwkundigbureau Karres en Brands.

KIJKJE IN DE TOEKOMST


Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Van het stedenbouwkundig plan is dan ook een video gemaakt. Zo geven we een kijkje in de toekomst van hoe het stationsgebied en omgeving kan worden.

Disclaimer: de beelden kunnen een indrukwekkend en enthousiast gevoel opwekken.

Naast het stedenbouwkundig plan ging de gemeenteraad ook akkoord met de financiële kaders en de samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelpartners NS Stations, ProRail en Provincie Noord-Holland. Al sinds 2018 werken de partners samen aan plannen voor de ontwikkeling van het stationsgebied en omgeving, de Poort van Hoorn.

Wethouder Samir Bashara: ‘Juist in dit gebied is er veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe en aantrekkelijke stedelijke woon-werkmilieus, op steenworp afstand van een belangrijk vervoersknooppunt, de prachtige historische binnenstad én het grootste stadsstrand van Nederland dat voor onze kust wordt aangelegd.’

Unaniem besluit Tijdens de commissievergadering spraken veel fracties waardering uit over de plannen, het doorlopen proces en de betrokkenheid van de partners bij de ontwikkeling van de plannen. Tijdens de raad werd dit nog eens onderstreept. Het stedenbouwkundig plan wordt het komende jaar uitgewerkt in bestemmingsplannen. De raad buigt zich in 2021 ook over de hoogbouwvisie en de mobiliteitsvisie. Deze staan in relatie met de plannen voor de Poort van Hoorn.

Trots op dit resultaat ‘Ik denk dat we allemaal heel trots kunnen zijn op dit resultaat,’ zegt wethouder Samir Bashara tevreden. ‘Het is een prachtig plan geworden, met bijzonder veel aandacht voor kwaliteit. De unanieme steun van de raad en onze ontwikkelpartners is ontzettend belangrijk om visies en woorden om te zetten in daden. Ik kijk ernaar uit om over enkele jaren in dit nieuwe stukje Hoorn rond te kunnen wandelen.’