539 miljoen euro voor betere bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

Rijk en regio zijn het eens geworden over de financiële dekking voor een aantal maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam – Hoorn te verbeteren. In totaal wordt er 539 miljoen euro uitgetrokken voor extra rijstroken op de A7 en A8 en maatregelen voor het lokale wegennet, de fiets en het openbaar vervoer.

Maatregelen

De betrokken partijen hebben afgesproken om de volgende maatregelen uit te voeren:

  • Het stimuleren van fietsgebruik, extra carpoolplaatsen en een werkgeversaanpak;
  • Infrastructurele maatregelen aan het traject A8-A7 voor de doorstroming, zoals extra rijstroken op de A8 en A7 bij Purmerend en Hoorn, het aanpassen van knooppunt Zaandam en het openstellen van de beide reserve rijstroken in de Coentunnel;
  • Het verbeteren van de doorstroming op het onderliggend wegennet bij de aansluiting Hoorn van de A7 richting Hoorn, waaronder het aanpakken van de turborotonde;
  • Het faciliteren van de gewenste bereikbaarheid voor belangrijke woningbouwopgaven bij openbaar vervoer-knooppunten in Zaanstad, Purmerend en Hoorn, zoals de Poort van Hoorn.

Openbaar vervoer

De gemeenten langs de ‘Hoornse lijn’ en de Provincie Noord-Holland werken met elkaar uit hoe het openbaar vervoer, en met name de trein, verbeterd kan worden. Door voorzieningen en het stedelijk programma beter te benutten en uit te breiden, wordt het aantrekkelijker om de trein vaker te laten rijden.

De partijen onderzoeken de kansen om bij te dragen aan de benodigde randvoorwaarden om het treinverkeer verder uit te breiden. Dat kan resulteren in vaker rijden en/of langere treinen. Ook in de ‘tegenrichting’ van de randstad naar Hoorn.

In lijn met ambitie

Wethouder Samir Bashara: "We zijn meer dan tevreden met dit resultaat. Hoorn heeft de ambitie om meer stad te worden, dus te groeien. En in de regio Westfriesland werken we samen om bij de top regio’s te behoren op het gebied van wonen, werken en beleven. Verbetering van de bereikbaarheid is voor de aantrekkelijkheid en economische vitaliteit van Hoorn en de regio dan ook cruciaal."

Planuitwerking

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de structuurvisie Corridor Amsterdam – Hoorn in december vastgesteld. In de structuurvisie zijn de maatregelen opgenomen waarover bestuurders afspraken hebben gemaakt. De keuze van het voorkeursalternatief ligt nu vast en de MIRT-verkenning is formeel afgesloten. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het project gaat nu over in de volgende fase, de planuitwerking. Dan wordt duidelijk wanneer welke maatregelen genomen kunnen worden.