Kort nieuws

Eerste woningen TOREN
Renovatie van het stadhuis?
Succes voor Museumstoomtram
In gesprek met marktpartijen
Het Ot & Sien Festvial..

Eerste appartementen TOREN opgeleverd

Een mijlpaal in woningbouwontwikkeling in de Poort van Hoorn. Begin december werden de eerste woningen in het appartementencomplex TOREN opgeleverd. Naar verwachting worden de huurappartementen in de laagbouw in mei opgeleverd. De toren staat ook al grotendeels. Er wordt nog hard gewerkt op en in het appartementencomplex. De bewoners kunnen via een pad langs het Horizon College het opgeleverde gedeelte bereiken.

Appartementencomplex TOREN wordt gebouwd op de hoek van de Provincialeweg en de verbindingsweg met de Maelsonstraat. De TOREN staat op korte afstand van alle belangrijke faciliteiten in de Poort van Hoorn; winkels, restaurants, cafés, strand, zorg en OV. Het complex bestaat uit laagbouw en een toren van 20 verdiepingen. Blikvanger is de woontoren met een hoogte van ruim 55 meter en twee penthouses met uitzicht over het oude stadscentrum en het Hoornse Hop. TOREN is een woningbouwontwikkeling van de Scholtens Groep. Het is een mooie, concrete invulling van een krachtige stationszone dat meer stedelijk aanvoelt.

Stadhuis: nieuwbouw of renovatie?

De gemeenteraad neemt rond de zomer 2020 een besluit over de toekomst van het stadhuis. De raad gaf opdracht om zowel het scenario renovatie van het huidige stadhuis aan de Nieuwe Steen als het scenario nieuwbouw in de Poort van Hoorn verder uit te werken in een programma van eisen. Op basis van de uitgewerkte scenario’s met een plan van aanpak en programma van eisen neemt de raad een besluit. Een deel van de raad gaf in een eerder stadium aan dat zij meer informatie nodig hadden om een goede keuze te kunnen maken. Vooral een breed draagvlak vindt de gemeenteraad gewenst voor zo’n belangrijk onderwerp. Dat ontbrak tijdens de vorige vergadering.

Museumstoomtram kent een succesvol 2019

De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik sloot 2019 succesvol af. In 2019 heeft het museum bijna 100.000 bezoekers mogen verwelkomen. Al een aantal jaren kent het rijdende museum een groei in bezoek. Alleen in 2018 lagen de bezoekcijfers iets hoger, toen er in het kader van het 50-jarig bestaan diverse extra evenementen werden georganiseerd.De Museumstoomtram bleef het jaar ook het museum met de meeste vrijwilligers in ons land. Het aantal vrijwillige medewerkers dat de vele werkzaamheden in het levende museum uitvoert groeide tot 300 medewerkers.

Marktverkenning: in gesprek met marktpartijen

Met de Poort van Hoorn hebben we hoge ambities voor de stad. De kwaliteitssprong die we gaan maken leidt tot ruimtelijke en programmatische uitgangspunten voor het gebied. Maar hoe ziet de markt onze kwalitatieve ambities? Half september 2019 gingen we in gesprek met een aantal marktpartijen om onze denkrichtingen te toetsen. Tijdens de sessie gingen we in gesprek over de inhoudelijke uitgangspunten van onze ambities en over het proces en de ontwikkelstrategie die daarbij horen.

Inhoudelijke uitgangspunten

De aanbevelingen over de uitgangspunten vanuit de markt waren helder. Krijg de regionale woonbehoeftes scherp en kijk goed naar de verhouding tussen koop- en huurwoningen. En naar de ruimte hierin voor de ontwikkelaar. Speel in op werkenden uit het bedrijfsleven, de agrisector en ziekenhuis-zorginstellingen. Het is belangrijk om een ruim aanbod van een ‘flexibel product’ te ontwikkelen dat geschikt is voor meerdere doelgroepen, zoals senioren, starters, jongeren en studenten. De ambities om in de Poort van Hoorn een stedelijke mix te realiseren werd breed gedeeld. Waarbij het koesteren en versterken van een identiteit als een essentiële voorwaarde werd benoemd. Een divers aanbod van een niet-woonprogramma helpt in het creëren van zo’n sterke identiteit, denk daarbij een Huis van de Stad en kleine detailhandel en horeca. Over parkeren werd gesteld dat het de partijen logisch leek om dubbelgebruik te hanteren en om een normsplitsing toe te passen tussen Pelmolenpad en de stationszones.

Proces en ontwikkelstrategie

De markt bezit veel creativiteit. Op welk moment betrek je die creativiteit in het proces? De aanwezigen gaven aan dat het belangrijk is om een gedragen ontwikkelrichting op hoofdlijnen uit te werken, zodat deze politiek, functioneel en planologisch mogelijk is. Het belangrijke signaal daarbij was om de creativiteit van de markt niet ‘dicht te timmeren’. De markt wil graag uitgedaagd worden op basis van een heldere open vraag met scherpe uitgangspunten.

Vierde editie van het Ot & Sien Festival in Hoorn

Het Ot & Sien Festival verhuist van Twisk naar Hoorn en strijkt op 6 en 7 juni neer op het terrein van de Museumstoomtram. Jeugd, scholen, ambachten, muziek, theater en industrieel erfgoed vormen de basis van het unieke evenement. Tijdens dit culturele festival staat beleving en elkaar inspireren centraal met als thema ‘Ambachten maken onze gouden eeuw’.


Organisatie zoekt talent
De organisatie van Ot & Sien Festival is op zoek naar jongeren die willen helpen bij het organiseren van het unieke festival. Dat kan in de vorm van een gave stageplaats. Ook is het mogelijk om een ambacht of bedrijf te presenteren aan een groot publiek of (theater)talent te laten zien. Aanmelden kan als stagiair, deelnemer of sponsor van het festival.