Samenwerken is
de sleutel tot succes

De ontwikkeling in de Poort van Hoorn is een heuse kwaliteitsslag. Een ambitiesprong die je niet alleen kan en wil maken. Samenwerken met organisaties en partijen uit het gebied is belangrijk. Vanwege praktische zaken, maar vooral voor de totstandkoming van een optimaal stationsgebied. Voor reizigers, bewoners, bezoekers, mensen die even verblijven in het gebied. Voor allerlei gebruikers. Met andere woorden: voor u. De gemeente werkt daarom voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn samen met een aantal partners.

Intentieovereenkomst ontwikkelpartners
De gemeente werkt al bijna twee jaar intensief samen met de ontwikkelpartners NS Stations, ProRail en Provincie Noord-Holland. In 2018 is een intentieovereenkomst getekend. De partijen hebben zich hiermee nadrukkelijk uitgesproken om tot een gezamenlijk ontwikkelplan voor het gebied te komen. En om overeenstemming te bereiken over de uitvoeringsstrategie. Als het plan en de overeenstemming er zijn, gaan de partijen over tot een samenwerkingsovereenkomst. Hierin zetten zij afspraken over de samenwerking en gaan dan écht samen aan de slag.

Hetzelfde doel
De samenwerking tussen de vier ontwikkelpartners wordt als prettig ervaren. Wethouder Samir Bashara: “Samenwerken is de sleutel tot succes. De kracht van de samenwerking is dat we op een laagdrempelige manier gebruik maken van elkaars kennis en deskundigheid. We hebben immers allemaal hetzelfde doel: een efficiënt OV-knooppunt, waar het aangenaam verblijven is door kwaliteit toe te voegen in het gebied. Een gebied waar wonen en werken samenkomen en waar je naar de binnenstad wordt toegetrokken.”


Kennis en deskundigheid delen

Hoe wordt de kennis en deskundigheid gedeeld? Samir: “Dat uit zich op meerdere manieren. Elke acht weken is er bijvoorbeeld een overleg met het projectteam en de ontwikkelpartners. Hebben we een bijeenkomst met de gemeenteraad? Dan zijn de partners er vaak bij. Bijvoorbeeld tijdens de inspiratietour per bus. We gingen langs een aantal plekken die inspiratie boden voor de Poort van Hoorn. Kees Rutte, regiodirecteur bij ProRail, vertelde bij Amsterdam Funen over wonen langs een spoor. En Vincent de Heer, stationsontwikkelaar bij NS Stations, vertelde bij Utrecht Centraal bijvoorbeeld over de vergelijkbare opgaven en deelde zijn ervaringen. Recent kwam gedeputeerde Cees Loggen van de Provincie Noord-Holland op bezoek om bij te praten over onze ambities en de Poort van Hoorn. De betrokkenheid van de partners is ontzettend hoog en dat is fijn.”

Museumstoomtram
Er zijn ook andere partijen in het gebied waarmee de gemeente samenwerkt. Met name de Museumstroomtram en het Dijklander Ziekenhuis zijn belangrijke partijen. De Museumstoomtram is de parel van de stad, zelfs van de regio. Daarom moet de Museumstroomtram een prominente plek krijgen en beter zichtbaar worden in het gebied. “Samen denken we na over hoe dat zou kunnen en wat daarin belangrijk is”, vertelt Samir. Maar ook op het gebied van sporen en het versmallen daarvan werken de Museumstoomtram, ProRail en de gemeente samen.


Dijklander Ziekenhuis

Het Dijklander Ziekenhuis is een belangrijke partij in onze parkeeropgave. Veel medewerkers parkeren nu op plekken die er straks niet meer zijn. En daarnaast heeft het ziekenhuis een parkeervoorziening die capaciteit biedt op momenten dat de binnenstad een piek ervaart. “Het Dijklander Ziekenhuis is dus een goede partij die mee kan denken in de parkeeropgave en oplossingen”, aldus Samir.

Voor, maar ook met u
Een optimaal gebied voor de hele stad en regio. En dus voor u. De gemeente vindt het belangrijk om programma’s en projecten samen met haar inwoners vorm te geven. En dat is niet anders in de Poort van Hoorn. Het raadsvoorstel over de ambities en uitgangspunten voor de Poort van Hoorn is getoetst en gescherpt door en met organisaties en een groep bewoners. En dat geldt bijvoorbeeld nu ook voor de ontwikkeling van het parkeerkader. In de (nog uit te werken) deelprojecten bekijkt de gemeente continu waar en hoe inwoners mee kunnen denken en werken. “Niet alleen de samenwerking met partners is dus onze wens. Maar vooral ook met bewoners, ondernemers en de markt”, sluit Samir af.