Zichtbare contouren

oeverdijk en stadsstrand

De Alliantie Markermeerdijken is in oktober 2019 gestart met het opspuiten van het zand voor de oeverdijk. De eerste contouren worden al zichtbaar. De oeverdijk is de basis voor het stadsstrand. De gemeente Hoorn legt het grootste stadsstrand van Nederland aan.