VOORTGANG


Poort van Hoorn

een nieuwe planning

In februari staat het nieuwe voorstel over het parkeren in de Poort van Hoorn op de agenda van de commissie en gemeenteraad. Hierdoor schuift de planning van de Poort van Hoorn iets op.

Dit betekent dat de gemeenteraad naar verwachting in september een besluit kan nemen over de samenwerkings-overeenkomst met ontwikkelpartners NS Stations, ProRail en de provincie Noord-Holland.

Om geen tijd te verliezen en de plannen na deze besluiten zo snel mogelijk uit te kunnen voeren, heeft het college van B en W alvast opdracht gegeven om een stedenbouwkundig plan op te stellen.


Parkeerkader Poort van Hoorn

In oktober besloot de Hoornse raadscommissie dat het voorstel over het parkeren in de Poort van Hoorn en de binnenstad nog niet klaar was voor besluitvorming. In november dacht de gemeenteraad in twee sessies mee over de juiste vorm en inhoud van het parkeervoorstel. Op basis hiervan is een nieuw voorstel opgesteld, dat voornamelijk gaat over hoe de gemeente om kan gaan met het parkeren in de Poort van Hoorn. Het voorstel staat op 13 februari op de agenda van de raadscommissie en op 25 februari op de agenda van de gemeenteraad.

Ondergrondse doorsteek en parkeergarage?

Momenteel loopt er ook nog een onderzoek naar een ondergrondse parkeergarage in de Poort van Hoorn. In november 2019 verzocht de gemeenteraad om een onderzoek te verrichten naar een ondergrondse doorsteek onder het station door vanaf de Maelsonstraat, leidend tot een ondergrondse parkeergarage bij de Noorderveemarkt met als optie een directe verbinding naar de binnenstad. Dit zou onder meer kunnen leiden tot minder verkeer, minder auto’s op straat en een veilige route voor fietsers en voetgangers. Deze optie wordt op dit moment indicatief onderzocht en berekend.

Vervolgbesluiten

Doordat het besluit over het parkeren meer tijd heeft gekost, schuift de planning van de vervolgbesluiten over de financiën, de ontwikkelstrategie en de samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelpartners door naar september 2020. Hierin komt dan ook de concrete uitwerking van het parkeren (wie parkeert waar en tegen welke prijs?), de financiën (wie betaalt wat?) en de ontwikkelstrategie (hoe gaan we het gebied ontwikkelen en in welke volgorde?) aan de orde.

Stedenbouwkundig ontwerp

Zowel het college als de gemeenteraad willen het liefst deze bestuursperiode nog ‘een schop in de grond’ kunnen zetten. Om geen tijd te verliezen en na de besluiten in september 2020 zo snel mogelijk door te kunnen gaan met de uitvoering in de Poort, heeft het college opdracht gegeven om een stedenbouwkundig bureau te zoeken om een stedenbouwkundig ontwerp op te stellen. Een stedenbouwkundig ontwerp vormt de basis voor een bestemmingsplan. Na de besluiten in september, kan de gemeente dan meteen door met het opstellen van het bestemmingsplan.