Bij een sterke regio hoort een goede bereikbaarheid

Een sterke regio tussen Hoorn en Amsterdam waar het aantrekkelijk wonen, werken en leven is. Een doel waar rijk en regio samen voor gaan.

Bij een sterke regio hoort een goede bereikbaarheid. De bereikbaarheid in het gebied (corridor) tussen Hoorn en Amsterdam staat onder druk. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de filedruk na 2020 toeneemt door bevolkingsgroei en toename van de automobiliteit. Daarom is de afgelopen periode onderzocht welke maatregelen in de toekomst de bereikbaarheid in het gebied tussen Hoorn en Amsterdam verbetert. Rijk en regio zijn het eens geworden over welke maatregelen dat moeten zijn.

Belangrijkste maatregelen voor Hoorn

Het plan is om op de A7 tussen Hoorn-Noord (N23) en de afslag Avenhorn in beide richtingen een extra spitsstrook aan te leggen. Ook wordt in de plannen de A7 bij Purmerend uitgebreid naar drie rijstroken. Knooppunt Zaandam wordt omgebouwd en de A8 tussen Zaandam en Coenplein wordt in beide richtingen uitgebreid naar vijf rijstroken.

Verbetering fietsnetwerk en openbaar vervoer

Het pakket van maatregelen gaat niet alleen over verbeteringen op het wegennet, maar ook over het de fiets- en spoorinfrastructuur. Zo gaat er aandacht naar het optimaliseren van de Hoornse Lijn. Bij de verbeteringen van het fietsnetwerk en het openbaar vervoer wordt rekening gehouden met grote opgave in de regio voor woningbouw bij OV-knooppunten, waaronder in de Poort van Hoorn.

Rol van de gemeente
Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Holland, de vervoerregio Amsterdam, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, ProRail, NS en de gemeenten Amsterdam, Hoorn, Purmerend, Zaanstad, Beemster, Oostzaan, Wormerland en Edam-Volendam werken samen aan de bereikbaarheid van de regio Amsterdam – Hoorn. Veel partijen die zich gezamenlijk inzetten om tot goede verbeteringen te komen. Maar wat is de rol van onze gemeente in de studie? Gemeente Hoorn is een partner is het proces. De gemeente en regio Westfriesland betalen mee aan het maatregelenpakket. Met name aan de benodigde aanpassingen aan de Provincialeweg/turborotonde en fietsinfrastructuur.

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Het maatregelenpakket komt vanuit de corridorstudie Amsterdam-Hoorn. De studie is een onderzoek naar maatregelen die bereikbaarheid in de corridor in de toekomst moeten verbeteren. Met ‘corridor’ wordt het gebied bedoeld tussen Hoorn en Amsterdam waarbinnen vervoersstromen plaatsvinden. Iedereen heeft in een eerder stadium de mogelijkheid gehad om oplossingen aan te dragen voor verbetering van de bereikbaarheid. Hoe tot dit maatregelenpakket is gekomen en wat de effecten van deze maatregelen zijn, staat beschreven in een ontwerp structuurvisie en het milieueffectrapport. De documenten liggen tot en met woensdag 31 juli ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden wederom meedenken en reageren. Dit najaar worden de (eventueel aangepaste) plannen definitief gemaakt.