Herbestemming werkplaats Hoorn belangrijk voor Museumstoomtram

De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik is druk bezig het haar uitbreidingsplannen. De eerste fase van de uitbreiding waarbij de werkplaats is verbouwd tot Bello Atelier, is afgerond. Half juni gaven gedeputeerde Jack van der Hoek en wethouder Samir Bashara het startschot voor de tweede fase: de restauratie, herbestemming en uitbreiding van de werkplaats van de Museumstoomtram. De uitbreiding gaat ook gepaard met een verduurzaming van de Museumstoomtram. Een project dat drie jaar duurt en de stoomtram weer 100 jaar vooruit moet helpen.

Belangrijke stap

Het restauratie- en herbestemmingsproject start deze zomer. Wethouder Samir Bashara: “Het hele project is een belangrijke stap en past goed bij de groeiplannen die we als stad hebben. Het is in lijn met de ’ambitiesprong’ die Hoorn wil maken. De Museumstoomtram is onze Hoornse trots. Het museum kan en moet ‘het kloppend hart’ worden van de Poort van Hoorn.”


Directeur van Museumstoomtram René van den Broeke: “De herbestemming van het werkplaatsgebouw is een belangrijke stap om te komen tot een thematisch museumpark over de geschiedenis van de stoomtram in Nederland. Dat is wat wij hier aan het realiseren zijn. Het museum trekt op dit moment al gemiddeld 160.000 bezoekers per jaar. Door de uitbreiding verwacht we jaarlijks maar liefst 30.000 meer bezoekers te trekken.”


Glazen uitbreiding

Met de uitbreiding wordt ruimte gemaakt om de restauraties van historische treinen en trams beter te kunnen uitvoeren, ambachten beter te kunnen behouden en de collectie beter te kunnen presenteren. Om dit te realiseren komt er een grote glazen uitbreiding. Het gedeelte van het gebouw waar nu de historische stoomlocomotieven worden opgestookt wordt op een andere manier ingericht, zodat het opwarmen op een duurzame manier gebeurt.

Financiering

Door de gemeente is € 200.000 beschikbaar gesteld voor de restauratie en uitbereiding. De verduurzaming komt vanuit het budget Puur Hoorn. De Provincie Noord-Holland en het Nationaal Restauratiefonds kenden een bijdrage toe van € 470.000,- in het kader van Herbestemming, Restauratie en Verduurzaming Monumenten Noord-Holland. De complete uitvoering van het project komt bovendien tot stand dankzij bijdragen van de deelnemers van BankGiro Loterij, het Bouwfonds Cultuurfonds, het Mondriaan Fonds, het Coöperatief Dividend Fonds van de Rabobank en een legaat aan de Museumstoomtram.