Het stadhuis:

renovatie of nieuwbouw in de Poort van Hoorn?

Grondige renovatie of een nieuw stadhuis? Over die vraag moet de gemeenteraad een besluit nemen.


Net als alle andere kantoorpanden moet het stadhuis van Hoorn in 2023 minimaal energielabel C hebben, en vanaf 2030 energielabel A. Het huidige stadhuis heeft energielabel D.

Daarbij staat ongeveer een kwart van het gebouw leeg (te groot voor de organisatie), is er sprake van achterstallig groot onderhoud en is de inrichting van het gebouw gedateerd. De gemeente moet dus hoe dan ook een grote investering doen. Maar voor welk scenario kiest de gemeenteraad?

Verdieping voor weloverwegen keuze

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces kon de Hoornse gemeenteraad nog geen besluit nemen over de toekomst van het stadhuis. Een deel van de raad gaf aan nog meer informatie nodig te hebben om een goede keuze te kunnen maken. Daarom besloot de raad om de scenario’s renovatie én nieuwbouw nog verder uit te werken. In totaal trekt de raad € 275.000 uit voor het uitwerken van een plan van aanpak en een programma van eisen voor beide scenario’s.

Breed draagvlak nodig

De raad vindt een breed draagvlak voor zo een belangrijk onderwerp noodzakelijk. Het besluit moet met een ruime meerderheid van de raad worden genomen. Met deze beschikbare informatie is er te veel verdeeldheid. De fracties van CDA, VVD, Hoornse Onafhankelijke Partij, De Realistische Partij, GroenLinks, VOCHoorn, ChristenUnie, Hoorn Lokaal en Sociaal Hoorn hebben daarom het voorstel gedaan om nog geen scenario te kiezen, maar om de scenario’s renovatie en nieuwbouw allebei verder uit te werken. De partijen willen dat er voor beide opties een visie wordt uitgewerkt, met twee programma’s van eisen. Op deze manier wordt de gemeenteraad in positie gebracht om definitief richting te bepalen. De gehele raad stemde in met dit voorstel.

Nieuwbouw kansen voor stadsontwikkeling

De scenario’s renovatie en nieuwbouw blijken uit de bestaande informatie vergelijkbaar in kosten en mogelijkheden voor modernisering en verduurzaming. Nieuwbouw biedt wel meer kansen als het gaat om stadsontwikkeling en het realiseren van een ‘huis van de stad’. Dit is een gebouw waarin de gemeente samen met maatschappelijke partners onder één dak zit. De achterliggende gedachte is dat dit voor bezoekers prettig is, de samenwerking verbetert en dat het reuring brengt in de Poort van Hoorn.