Stationszones Noord en Zuid:

twee krachtige milieus die elkaar versterken

Van de Poort van Hoorn een onderscheidend gebied maken, waar je ook prettig verblijft. Met twee krachtige milieus ten noorden en ten zuiden van het spoor. De twee gebieden, die nu los van elkaar staan, moeten met elkaar samenhangen en elkaar versterken. De noordkant vooral als ontmoetingsplaats waar ruimte is voor een grotere schaal van de bebouwing. Eén die aansluit bij het Dijklander Ziekenhuis en de TOREN. De zuidkant als stedelijk woon- en verblijfsmilieu. Een woonmilieu dat past bij de historische (singel)structuur van de binnenstad. Dit gedachtengoed past goed bij de ambitie van Hoorn om ‘meer stad’ te worden. Hoorn moet groeien om vergrijzing en ontgroening tegen te gaan en ook in de toekomst een aantrekkelijke stad te blijven, om te wonen, werken en te verblijven.

Intensieve woningbouw?

‘Meer stad worden’ betekent letterlijk groei, onder andere door het toevoegen van nieuwe stedelijke woonmilieus van hoge kwaliteit. Maar hoe creëer je intensieve woningbouw in de Poort van Hoorn zonder afbreuk te doen aan de charme van de binnenstad? Een van de vragen die leeft bij omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen van het gebied. Marjon van der Ven, wethouder Wonen en Stadsvernieuwing en Samir Bashara, wethouder Verkeer, Vervoer en Parkeren leggen dit uit.

Respect historische binnenstad

Samir Bashara: “We begrijpen dat deze vraag leeft bij onze inwoners. Het gebied Poort van Hoorn moet een warm welkom in Hoorn geven. Dat gevoel dat je in Hoorn bent, dát is belangrijk. Aan de noordkant moet je niet het gevoel hebben dat je naar de stad toe gaat, maar dat je daar al in de stad bent. Het gevoel moet worden versterkt door een goede loopverbinding van noord naar zuid. Niet een loopbruggetje, zoals nu, maar een podium met verblijfskwaliteit, waar het prettig vertoeven is en waar je de stad al beleeft.


Aan de noordkant van de Poort van Hoorn is het eerste, stedelijke project eigenlijk al van start gegaan. Met de TOREN gaan we letterlijk de hoogte in. Maar we behouden het prachtige aanzicht van de binnenstad. Dat is het belangrijkste: we hebben respect voor onze historische binnenstad. In de Poort van Hoorn houden dan ook altijd rekening met de levendige historie van de stad. De kwaliteiten je hebt, moet je behouden én benutten.”

Nieuwe woonconcepten, goede openbare ruimte
Marjon van der Ven valt bij: “Bij intensieve woningbouw gaat het om het aantal woningen per hectare. De hoogte ingaan is niet altijd de juiste keuze. Er is dan namelijk ook juist meer ruimte nodig rondom een hoog gebouw. Het gebouw moet het gebied niet overschaduwen en de beleving omlaag halen. Bij de ambitiesprong om meer stad te worden, willen we juist nieuwe woonconcepten en goede openbare ruimte. We willen strategisch bouwen met onderscheidende en creatieve woonmilieus.”

Groter Hoorn en binnenstadgevoel

“Een van de ideeën is om aan de noordkant een aantrekkelijk, en wat stedelijker gebied te ontwikkelen. Waarin soms de hoogte ingaan natuurlijk aanvoelt. Met als voorbeeld dus de TOREN. Voor de zuidkant denken we juist aan een milieu dat het binnenstadgevoel benadrukt, de binnenstad XL zeg maar. Daarin is de versterking van het kleinschalige misschien weer beter denkbaar”, aldus Samir Bashara.