Van ambitie naar ontwerp

door stedenbouwkundigbureau Karres en Brands.

Karres en Brands is het bureau dat werkt aan het stedenbouwkundig ontwerp van de Poort van Hoorn. Een complexe opdracht. Hoe verloopt het tot nu toe? Wat maakt de opdracht uitdagend? En welke kansen liggen er voor onze stad? Jasper Nijveldt, partner en stedenbouwkundige bij Karres en Brands vertelt erover.

Een stedenbouwkundig ontwerp maken voor de Poort van Hoorn klinkt als een complexe opdracht. Jasper: “De complexiteit van een stationslocatie vinden wij altijd juist uitdagend. Het zijn de stukken stad waar ruimtelijke ontwikkelingen samen komen; een goed mobiliteitsknooppunt, mooie plekken waar je wil zijn en een visitekaart van de stad. En dat is zeker in Hoorn zo. Het is zelfs een OV-knooppunt voor heel de regio. Het maakt de plek dus belangrijk voor veel mensen en partijen. De Poort van Hoorn wordt de plek waar bezoekers hun eerste stappen in Hoorn zetten. En waar de dagelijkse reiziger nog even snel zijn koffie wil mee pakken voor in de trein. Het wordt een samenkomst van stedelijke activiteiten. En dat maak het leuk en uitdagend".

Hoe verloopt de opdracht tot nu toe? “Intens, maar goed denken we. We beleven er veel plezier aan. Door de coronacrisis hebben we met zijn allen snel moeten schakelen. Dit heeft zo zijn uitdagingen, maar we proberen zo goed mogelijk de juiste partijen mee te nemen in het proces. Door bijvoorbeeld de virtuele maquette en animatievideo’s veel centraler te stellen, hebben we veel mensen mee kunnen nemen. We luisteren goed naar de kritieken, ideeën en opmerkingen en proberen dat weer te verwerken”.

Bart Brands

directeur

Jasper Nijveldt

partner en stedenbouwkundige

Ik kan mij voorstellen dat er een aantal verrassingen op het pad is gekomen. “Zeker. We waren er al vrij snel achter dat er parels liggen in het gebied. Het is een soort schatkaart van de Poort van Hoorn. De historie, Museumstoomtram, het groen, water en ook de verborgen cultuurhistorische structuren. Door de parels niet langer te verbergen, maar juist weer vol in het voetlicht te zetten, hopen we iets moois op te leveren”.

De Poort van Hoorn is dus een mooi stukje stad met kansen. “Ja, de Poort van Hoorn biedt de kans om de stad aan te hechten. De stationslocatie vormt nu een onderontwikkelde barrière, gedomineerd door parkeerplaatsen en verkeerstromen. Met de ambities van de gemeente, NS, ProRail en Provincie komt er echt een nieuwe en aantrekkelijke locatie voor terug. Het kan ervoor zorgen dat inwoners in Hoorn kunnen blijven wonen, maar ook dat nieuwe groepen hun plek in Hoorn kunnen vinden. De Poort van Hoorn kan de aanjager zijn die Hoorn een nieuw niveau van stedelijkheid kan geven, waar in de komende jaren verder op kan worden gebouwd”.

En Hoorn is dat natuurlijk waard. “Hoorn heeft een zeer rijke historie. Maar naast de prachtige binnenstad heeft Hoorn veel meer te bieden. Denk aan culturele trekpleisters zoals het Westfries Museum en de Museumstoomtram. En aan het aangename woonklimaat met het weidse landschap. Hoorn is een echte fietsersstad, maar heeft zeker ook een goede bereikbaarheid met het OV. En als kers op de taart komt er ook nog een mooi stadsstrand voor de deur. We kennen maar weinig plekken waar die cocktail aan ingrediënten samenkomen”, sluit Jasper af.

Een stedenbouwkundig ontwerp

Het stedenbouwkundig ontwerp van de Poort van Hoorn beslaat het volledige stationsgebied, inclusief de Noorderveemarkt, het Pelmolenpad en de Prismalocatie. Een stedenbouwkundig ontwerp is een tekening van de gewenste inrichting van een gebied waarop alle elementen die ruimte vragen zijn geschetst. Waar komt het groen, water, de wegen of kavels en gebouwen? Met andere woorden wat komt waar en hoe komt de Poort van Hoorn er dan uit te zien?

Digitale bijeenkomst

Op 19 mei vond een digitale bijeenkomst plaats met Karres en Brands en vertegenwoordigers van partijen en inwoners uit het gebied, ook wel bekend als de klankbordgroep Poort van Hoorn. Een nadrukkelijke wens van de gemeente en de ontwerpers is om ook de stad te betrekken bij dit ontwerptraject. Daarom kreeg deze groep een eerste kijkje in de keuken. Wat zij te zien kregen, was geen definitieve uitkomst van de puzzel, maar een eerste indruk van het stedenbouwkundig ontwerp. Hoe passen onder andere wonen, werken, mobiliteit in en welke belevingswaarde streven we na? Tijdens de bijeenkomst dacht de klankbordgroep mee over de inrichting en de uitstraling van het gebied en de identiteit van Hoorn.

Reacties

‘In ieder geval mijn complimenten voor de aanpak tot nu toe’, klonk het na de presentatie van een van de leden van de klankbordgroep. Ook volgden complimenten voor ‘het beste plan tot nu toe’. Maar er werden ook aandachtpunten meegegeven. Zoals: ‘genoeg plek om te parkeren’, ‘een visie op autoluwe mogelijkheden’ en ‘een singelstructuur is prachtig, maar zorg dat het geen extra blokkade vormt naar de binnenstad’. Onder andere ‘pak het verplaatsen van het busstation als eerste in de fasering’ en ‘water staat echt als identiteit van Hoorn’ kwamen als tips voorbij.