Kort nieuws


BPD en Intermaris slaan handen ineen voor bouw 4.000 woningen


'Wapperende' vlag in top van TOREN


Start verkoop woningen Holenkwartier


BPD en Intermaris slaan handen ineen voor bouw 4.000 woningen

Begin mei zetten Cees Tip, bestuurder van Intermaris en Harm Janssen van Directeur Regio Noord West, van Bouwfonds Property Development (BPD) een handtekening onder het voornemen om de komende jaren ongeveer 4.000 woningen te bouwen in Hoorn en Purmerend waarvan ongeveer 1.500 sociale huurwoningen. BPD zorgt voor de bouw en ontwikkeling van de woningen. Door de samenwerking kunnen er sneller flinke stappen worden gemaakt.

Poort van Hoorn kansrijke locatie Samen hebben BPD en Intermaris een grote rol bij de ontwikkeling van een aantal kansrijke locaties. In Hoorn gaat het bijvoorbeeld om het Pelmolenpad (Prisma locatie) in de Poort van Hoorn. Van de 4.000 geplande woningen, bestaat meer dan een derde uit sociale huurwoningen, een wat kleiner deel uit midden huur en de rest koop en duurdere huur. Er is een groot tekort aan woningen voor mensen met een middeninkomen, zoals bijvoorbeeld leraren of verpleegkundigen, waardoor zij vaak noodgedwongen in een, te kleine, sociale huurwoning blijven wonen. Door voor deze inkomensgroep woningen te bouwen, komen ook vaak meer sociale huurwoningen beschikbaar voor de mensen met de laagste inkomens. Intermaris en BPD gaan beide voor het bouwen van een een meer inclusieve, ongedeelde stad. Dat betekent dus dat er woningen zijn voor alle huishoudensamenstellingen, inkomens en leeftijden.

‘Wapperende’ vlag in top van TOREN

Op de afgelopen Bevrijdingsdag onthulden burgemeester Jan Nieuwenburg en projectontwikkelaar Guido Scholtens een bijzondere ‘vlag’ op het hoogste gebouw van TOREN.

Op de noordwesthoek is de Nederlandse vlag van 80 bij 270 centimeter ingemetseld. Door de dubbele hoek in het metselwerk lijkt deze ook nog te wapperen. De vlag is ingemetseld op de hoek waar de kans het grootst is dat mensen hem zien, zeker degenen die voor het stoplicht staan te wachten. De vlag staat volgens Scholtens symbool voor vrijheid, die de oorsprong is voor onze welvaart, die uiteindelijk leidt tot welzijn.

Wonen Rond september/oktober verwacht Scholtens alle woningen van TOREN op te hebben geleverd. Ook hier wonen? Bekijk de website en maak direct per e-mail een afspraak voor een persoonlijke bezichtiging.

Start verkoop woningen Holenkwartier

In het onderzoeksrapport Maak Plaats! van de Provincie Noord-Holland is de ambitie opgenomen om minimaal 50% van de nieuwbouwwoningen binnen een straal van 1.200 meter van OV-knooppunten te realiseren. De provincie wil meer nieuwbouw rondom stations, zodat het openbaar vervoer en bestaande ruimte in het stedelijk gebied optimaal benut worden.

Het is daarom belangrijk dat gemeenten voorrang geven aan nieuwbouwplannen bij OV-knooppunten. In de intentieovereenkomst die we met de ontwikkelpartners NS Stations, ProRail en de Provincie Noord-Holland hebben getekend hebben we daarom deze wens opgenomen. Meer activiteiten in en een goede bereikbaarheid van het OV-knooppunt leiden immers tot een beter gebruik van het openbaar vervoer. Een activiteit die ook binnen de straal van 1.200 meter valt, is het woningbouwproject Holenkwartier.

Type woningen Eind mei is de verkoop van 36 loftwoningen van start gegaan. De woningen worden vanaf oktober gebouwd door Scholtens Bouw uit Wognum. De loftwoningen, ook wel bekend als 'urban houses', vormen fase 1a. In de volgende fase, 1b (naast de eerste, maar dan richting Provincialeweg) komen woningen met een grotere variatie. In Holenkwartier komen woningtypes die aanvullend zijn aan de al aanwezige woningvoorraad in Hoorn. Voorbeelden zijn urban houses, split-level houses, studio’s, lofts, flex apartments, patio’s en atelierwoningen.