'Samenwerken zit niet in een papiertje'

Met de ontwikkeling van de Poort van Hoorn gaan we voor een optimaal stationsgebied. Voor reizigers, bewoners, bezoekers, mensen die even verblijven in het gebied. Voor allerlei gebruikers. Met andere woorden: voor u. Om tot het optimale gebied te komen, werken we samen met organisaties en partijen. Een van die partijen is de NS. Hoe ziet die samenwerking eruit? Wat ziet de NS in de Poort van Hoorn? En wat is hun belang? Vincent de Heer, stationsontwikkelaar bij NS Stations, vertelt het u.

Vincent: “Toen wij hoorden wat de gemeente met de Poort van Hoorn wil bereiken, werden we enthousiast. Voor ons is het belangrijk dat Nederland bereikbaar blijft en de treinreis zo aangenaam mogelijk is. De reis van deur-tot-deur willen wij zo optimaal mogelijk maken. Dat heeft ook grotendeels te maken met goede aansluitingen van de bus, fiets, auto en voetganger. Dat komt allemaal samen op het station. Daarom werken wij graag mee aan de Poort van Hoorn.”

Samenwerken zit in mensen en intenties De gemeente Hoorn, ProRail, Provincie en NS komen in een projectteam eens per drie weken (digitaal) samen. In dat overleg bespreken zij hoe het proces gaat: wanneer moet wat af zijn, welke hulp is daarbij nodig, welke besluiten zijn nodig, hoe informeren we de gemeenteraad? En gaan zij in op het project zelf: wat is belangrijk aan voorzieningen in het stationsgebied, hoe ziet de financiële onderbouwing eruit en hoe gaan we om met parkeervoorzieningen? De partijen werken toe naar een samenwerkingsovereenkomst.

Vincent: “Samenwerken zit niet in een papiertje, maar zit veel meer in de mensen en intenties. Toch is het gewoon goed om van tijd tot tijd op te schrijven dat je samen er nog goed in zit. Een mooi plan verzinnen is pas de eerste stap. We willen uiteindelijk gewoon die schop in de grond. En daar horen concrete afspraken bij. Bijvoorbeeld over wie wat gaat doen, zoals de nieuwe parkeervoorziening bouwen, en over welke gronden er straks nodig zijn om echt aan de slag te gaan. Dat weten we nu nog niet precies, maar we willen wel transparant de principes daarover benoemen. In zo’n samenwerkingsovereenkomst zijn die zaken concreet uitgewerkt. Het is dus best een mijlpaal! Maar we gaan voor die schop in de grond”.

Een schat aan informatie

De NS is een natuurlijke partner in het project. NS en ProRail zijn de eigenaren van het station. Zij kennen het station dus door en door. De kennis en ervaringen die Vincent en zijn collega's meedragen van eerdere ontwikkelingen zijn waardevol. “In de samenwerking brengen wij veel kennis in. Wat werkt wel en niet in een station en hoe wensen reizigers het station te gebruiken? Vier keer per jaar bevragen we reizigers over station Hoorn. En we doen onderzoeken naar reisgedrag. We tellen bijvoorbeeld hoeveel mensen met de auto of fiets komen. En analyseren trends en ontwikkelingen. Dat brengen we ook weer samen. Want wat betekent zo een trend voor de aantallen fietsers of autoparkeerders? Wat zien we op vergelijkbare stations? Al die onderzoeken leveren een schat aan informatie waarmee we ons voordeel kunnen doen”, vertelt Vincent.

Een tweede voorkant Wat levert het delen van al die informatie dan op? “Een optimale reis van deur-tot-deur. En dat vinden wij echt belangrijk. Het verplaatsen van het busstation naar de noordzijde vinden wij bijvoorbeeld een goed idee. De meeste buslijnen kunnen door de verplaatsing een stuk sneller bij het station zijn. Dat verkort dus de totale reistijd. Zo’n verplaatsing betekent wel veel voor het station. Loopstromen over en langs het station gaan dan anders. We moeten dus alles met die gedachtes ontwerpen. De noordzijde voelt nu als een achterkant, maar door het anders te gaan ontwerpen krijgt Hoorn eigenlijk een tweede voorkant van het station”.

Hoorn als bestemming Het goed faciliteren van fietsers maakt een belangrijk onderdeel uit van de opgave van de Poort van Hoorn. Volgens Vincent is dat een logische keuze: “Hoorn is echt een fietsstad! Als we kijken naar het percentage reizigers dat met de fiets naar het station komt, zit Hoorn hoog in de ranglijst”. De stad heeft met zijn historie, binnenstad en ligging aan het water veel te bieden. Toch verbaast er Vincent iets. “Er kiezen relatief weinig mensen Hoorn als bestemming vanuit de treinreis. Op een gemiddelde doordeweekse ochtend wordt station Hoorn vooral gebruikt als instapstation. We moeten, ook in het nieuwe stationsgebied, meer redenen geven om ook in de ochtend aan te komen op station Hoorn”, aldus Vincent.