Groen licht voor dijkversterking en stadsstrand

De dijkversterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam kan doorgaan. Dat maakte de Raad van State eind april bekend. Op de oeverdijk, die onderdeel is van de dijkversterking, gaat de gemeente een stadsstrand maken.

Wethouder Arthur Helling: ‘We zijn blij met deze uitspraak. Het biedt duidelijkheid. Tot de uitspraak was het onzeker of de bodemprocedure tegen het projectplan voor de gehele dijkversterking gevolgen zou hebben voor de oeverdijk en het stadsstrand. Nu de Raad van State groen licht heeft gegeven voor de dijkversterking, kunnen wij op de oeverdijk ons toekomstige stadsstrand aanleggen.’

Relatie dijkversterking en stadsstrand

De Alliantie Markermeerdijken versterkt ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. De dijk vanaf schouwburg Het Park tot aan Scharwoude krijgt als versterking een oeverdijk. Dit is een nieuwe zandige dijk die voor de bestaande dijk aan de waterzijde wordt aangelegd. De Alliantie verwacht dat de aanleg van de oeverdijk, inclusief rustperiodes, zo’n 2,5 jaar duurt. De oeverdijk vormt de basis van ons toekomstige stadsstrand dat loopt van schouwburg Het Park tot aan de Galgenbocht. Als de werkzaamheden volgens schema blijven verlopen, betekent het dat de oeverdijk in het voorjaar van 2022 klaar is. Daarna starten we als gemeente met de aanleg van het stadsstrand.

Van schetsen naar ontwerp

De gemeente heeft samen met bureau Sant en Co, de Alliantie Markermeerdijken en de provincie Noord-Holland de eerder gemaakte schetsen uitgewerkt tot drie ontwerpvarianten voor het stadsstrand. Daarbij houden zij rekening met de inbreng van omwonenden en andere betrokkenen, de landschappelijke kwaliteiten, de relatie met de Westfriese Omringdijk, de verkeerskundige aspecten, het parkeren, de dijkveiligheid, de kosten, de inpasbaarheid binnen de vergunningen.

Vervolg

Op 16 juni stemde de raadscommissie unaniem in voor het uitwerken van variant 2. Dat is het ontwerp met lichte glooiingen. Hierboven staat het ontwerp deels afgebeeld. Op 30 juni neemt de gemeenteraad het besluit. Na de zomervakantie gaat de gemeente in samenspraak met omwonenden en andere belangstellenden aan de slag met de verdere invulling, zoals de toekomstige sport- en spelmogelijkheden op en de verdere aankleding van het stadsstrand.

Stadsstrand krijgt steeds meer vorm

NH Nieuws maakte begin mei een video over de aanleg van de oeverdijk. Omgevingsmanager van de Alliantie Markermeerdijken Fiona Segers vertelt hoe de werkzaamheden verlopen. Ecoloog John van den Belt laat zien hoe de oeverdijk broedvrij wordt gehouden.

Wilt u meer lezen over het stadsstrand?