Doorstroming, turborotonde en Berkhouterweg

Met extra rijstroken tussen de A7 en het Keern kan een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten de doorstroming op de Provincialeweg alsnog verbeteren. Deze optie is de uitkomst van drie adviesbureaus over een nieuwe verkenning van het knelpunt turborotonde.

Het college van B en W vraagt in de raadsvergadering van 24 maart om de huidige voorbereidingen van het omvormen van de turborotonde te stoppen en om de variant van een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten en extra rijstroken nader uit te werken. Ook wordt aangeraden om aanvullende maatregelen op de Provincialeweg te onderzoeken en een mobiliteitsvisie op te stellen. Daarna kan de gemeenteraad een besluit nemen over de verbetering van de doorstroming op het gedeelte van de Provincialeweg vanaf de A7 tot aan het Keern.

Achtergrond

De gemeenteraad nam in 2018 een besluit over de omvorming van de turborotonde. Toen leek een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten de enige, haalbare oplossing om de doorstroming op de Provincialeweg te verbeteren. Uit onderzoek kwam eind 2019 naar voren dat deze oplossing de doorstroming in de avondspits onvoldoende zou verbeteren. Het ontwerp voldoet daarmee niet aan de doelstelling van het project. Destijds heeft het adviesbureau, die de variantenstudie en het ontwerp heeft opgesteld, een fout gemaakt bij de berekeningen van het verkeer.

Herinrichting Berkhouterweg

De herinrichting van de Berkhouterweg is onderdeel van de omvorming van de turborotonde. De werkzaamheden lag tijdelijk stil, vanwege onderzoeken naar de ligging van een oud riool en mogelijke grondvervuiling. De werkzaamheden zijn hervat. Verkeer kan gebruikmaken van een nieuwe, tijdelijke rijbaan. Beide rijrichtingen blijven beschikbaar en alle bedrijven blijven bereikbaar. De herinrichting van de Berkhouterweg is naar verwachting in juni afgerond.