PARKEREN

Gemeenteraad gaat voor deels ondergrondse parkeergarage in de Poort van Hoorn

Op dinsdag 25 februari stemde de Hoornse gemeenteraad unaniem in met een voorstel om de parkeergarage in de Poort van Hoorn deels ondergronds te bouwen.

De komende maanden werkt het college uit op welke manier de parkeeropgave in en om het stationsgebied zo goed en efficiënt mogelijk ingevuld kan worden.

Voldoende parkeerplaatsen

Tijdens de raadsvergadering van 25 februari benadrukte een aantal raadsfracties dat er voldoende parkeerplaatsen moeten komen, als er in de binnenstad parkeerplaatsen verdwijnen. Het huidige plan gaat uit van minder parkeerplaatsen dan in 2017 is vastgesteld. Dat komt door de verplaatsing van de winkel van de Albert Heijn naar een andere locatie. Wethouder Samir Bashara: “De essentie is dat er uiteindelijk genoeg parkeerplaatsen moeten zijn. Het gaat niet om het aantal parkeerplaatsen verminderen, het gaat om de juiste balans. De parkeeropgave moet zowel financieel als ruimtelijk zo optimaal mogelijk worden ingevuld”. Dat is dan ook de opdracht waarmee het college van B en W aan de slag gaat.

Uitwerking na de zomer
In het onderzoek naar de parkeeropgave zoekt het college onder meer naar alternatieve oplossingen voor de parkeerders die werken in en rondom het gebied van de Poort van Hoorn en voor het parkeren door de nieuwe functies, bijvoorbeeld wonen, in de Poort van Hoorn.

In de opgave kijkt het college ook hoe de oplossingen kunnen meebewegen als de parkeervraag begint te groeien of krimpen. De uitwerking legt het college na de zomer voor, samen met een raadsvoorstel over de gebiedsexploitatie, het stedenbouwkundig ontwerp en de samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelpartners.

Besluit 2017
In 2017 besloot de raad om aan de noordkant van het station (Transferium) een bovengrondse parkeergarage met 1.250 parkeerplaatsen te bouwen. Ontwikkelpartners NS Stations en ProRail wilden niet meewerken vanwege de ruimtelijke impact van de grote bovengrondse garage.

Besluit 2020
De raad besloot nu unaniem om de parkeergarage deels ondergronds te realiseren. Ook gaat het huidige plan uit van minder parkeerplaatsen (om en nabij 1.050). Dit vanwege de verplaatsing van de winkel van Albert Heijn naar een andere locatie. In de Poort van Hoorn (zowel noord- als zuidzijde) komt een stalling voor ongeveer 3.700 fietsen.