Wat komt waar?

De Poort van Hoorn krijgt stedenbouwkundig ontwerp

De ontwikkeling van de Poort van Hoorn gaat stapsgewijs. In september kan de gemeenteraad naar verwachting een besluit nemen over de samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelpartners NS Stations, ProRail en de provincie Noord-Holland. Om geen tijd te verliezen en de plannen na dit besluit zo snel mogelijk uit te kunnen voeren, heeft het college van B en W alvast opdracht gegeven om een stedenbouwkundig plan op te stellen. Zowel het college als de gemeenteraad willen het liefst deze bestuursperiode nog ‘een schop in de grond’ zetten.

Karres en Brands is het bureau dat het stedenbouwkundig ontwerp gaat maken. Het ontwerp beslaat het volledige stationsgebied, inclusief de Noorderveemarkt, het Pelmolenpad en de Prismalocatie. Een stedenbouwkundig ontwerp is een tekening van de gewenste inrichting van een gebied waarop alle elementen die ruimte vragen zijn geschetst. Waar komt het groen, water, de wegen of kavels en gebouwen? Met andere woorden wat komt waar en hoe komt de Poort van Hoorn er dan uit te zien? Het stedenbouwkundig ontwerp vormt de basis voor een bestemmingsplan. Na de besluiten in september, kan de gemeente dan meteen door met het opstellen van het bestemmingsplan.

SAMIR BASHARA
WETHOUDER


"We gaan onze ambities concreter maken. We weten wát we willen, nu is het tijd om ook uit te werken hoe dat eruit moet gaan zien. Dat is een absolute mijlpaal voor de Poort van Hoorn. Karres en Bands heeft veel ervaring met soortgelijke stads- en knooppuntontwikkeling op andere plekken in Nederland. De manier waarop zij deze complexe opgave gaan aanpakken is veelbelovend. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking met het ontwerpteam, onze ontwikkelpartners en natuurlijk vooral ook met de stad."

Samenwerken
De gemeenteraad heeft in september 2019 de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten gaat Karres en Brands aan de slag met het stedenbouwkundig ontwerp. Experts van Witteveen+Bos (ingenieursbureau), Weboost (infratechniek) en Alcedo (geluidstechniek). Tijdens het ontwerptraject gaat het ontwerpteam ook in gesprek en aan het werk met de inwoners, ondernemers en partners in de stad. Daarvoor volgt de uitnodiging te zijner tijd.