Stedelijke transformatie

Van niemandsland tot waardevol mobiliteitsknooppunt

Een parkeerterrein, een fietsenstalling, een busstation. Het gebied rondom het NS-station van de historische stad Hoorn heeft geen smoel. Terwijl het als belangrijk ov-knooppunt en als woon-, werk- en verblijfsgebied mooie kansen heeft. De transformatie tot de Poort van Hoorn gaat dat realiseren.

Strategisch manager bij gemeente Hoorn Peter Entius vertelt over de achtergronden en de ambities op de website van Stedelijke Transformatie van Platform31.