Waardering station Hoorn

ProRail en NS doen elk jaar onderzoek naar hoe reizigers de stations in Nederland waarderen. Begin februari kwam de Stationsbelevingsmonitor 2020 uit. De waardering voor treinstations is het afgelopen jaar naar recordhoogte gestegen. Landelijk gezien is ruim 79 procent van de reizigers positief. Voor het station in Hoorn ligt het percentage dat positief is lager. Het station in Hoorn scoort 69 procent. Hoewel de landelijke cijfers met 2 procent stijgt ten opzichte van 2019, daalt het percentage voor station Hoorn met 5 procent.


2015 2019 2020 Landelijk 67% 77% 79% Hoorn 66% 74% 69%


De Stationsbelevingsmonitor is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door I&O research in opdracht van ProRail en NS onder bijna 70.000 reizigers.