Oplossen knelpunt turborotonde

De doorstroming op de Provincialeweg is cruciaal voor de bereikbaarheid van Hoorn. Zeker ook voor het OV-knooppunt station Hoorn. De turborotonde is een van de grootste knelpunten. De gemeenteraad besloot daarom begin 2018 om de turborotonde en de rotonde bij de oostelijke op- en afrit van de A7 te vervangen door kruisingen met verkeerslichten. Inmiddels is de gemeente Hoorn gestart met de voorbereidingen.

Eind 2018 zijn de voorbereidingen voor de aanpassing van de turborotonde en de Berkhouterweg gestart. De aannemer heeft alvast zand aangebracht, zodat de grond kan inklinken voor de toekomstige wegverbredingen.

Als alles volgens plan verloopt, kan de aannemer in het derde kwartaal van 2019 starten met het vervangen van beide rotondes door kruisingen. De herinrichting van de Berkhouterweg om de veiligheid voor fietsers te verbeteren wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Holland.


Meer informatie over het project, de uitvoering, en de gevolgen voor het verkeer, volgen in de loop 2019.