Nieuws

Keern helemaal opgeknapt

In maart 2019 vond er groot onderhoud plaats aan de rijbaan van het Keern tussen de Provincialeweg en de kruising met De Weel.


Omdat het asfalt versleten en aan vervanging toe was, werden de rijbanen opnieuw geasfalteerd. Dagelijks rijden er zo’n 14.000 voertuigen over het Keern. Een hele uitdaging dus om de afsluiting van zo’n belangrijke verkeersader in goede banen te leiden. Gelukkig wist de aannemer de overlast te beperken en is het werk voorspoedig en volgens planning uitgevoerd.

Stad van de Gouden Eeuw

In 2019 viert Hoorn het Jaar van de Gouden Eeuw. Dit jaar staan er in Hoorn tientallen activiteiten en evenementen in dit thema op het programma. De gemeente grijpt dit themajaar aan om Hoorn als ‘Stad van de Gouden Eeuw’ te promoten.


Programma Jaar van de Gouden Eeuw

In het Jaar van de Gouden Eeuw zijn staan er tientallen activiteiten en evenementen in dit thema op het programma. Highlights zijn onder meer de Gouden Eeuw Route langs de 50 Westfriese iconen uit de Gouden Eeuw, Batavia 1627 in virtual reality in het Westfries Museum en Twee Graden, een uniek audiovisuele spektakel over Hoorn in de Gouden Eeuw dat in augustus 40 keer te zien is op de Roode Steen.


Stad van de Gouden Eeuw

Hoorn grijpt het Jaar van de Gouden Eeuw aan om zich neer te zetten als ‘Stad van de Gouden Eeuw’. Dat draagt de stad onder meer uit met speciale banieren langs de ‘toegangspoorten’ van de binnenstad en diverse marketingcampagnes gericht op de verschillende bezoekers (lokaal, regionaal, landelijk én internationaal). Speciaal voor dit themajaar ontwikkelde Hoorn Marketing de website www.stadvandegoudeneeuw.nl, waarop het programma van het Jaar van de Gouden Eeuw te vinden is.


Kijk voor het programma op www.stadvandegoudeneeuw.nl

Renovatie tram voor Bello

Met een bijdrage van 125.000 euro maakt het Mondriaan Fonds de restauratie voor een personenrijtuig voor stoomtram Bello compleet. De Museumstoomtram is een grote publiekstrekker voor Hoorn en Westfriesland, en daarmee ook een belangrijke partner in de Poort van Hoorn.


Het gaat om de restauratie van personenrijtuig 455, die in 1920 werd gebouwd in Amsterdam voor de Nederlansche Tramweg-Maatschappij. Later deed het dienst bij de Nederlandsche Spoorwegen.


Het cultuurfonds benadrukt in de toekenning van de bijdrage de vernieuwende manier waarop het rijtuig wordt gerestaureerd. Stagiaires van HBO en MBO worden betrokken bij de reconstructie en bezoekers van de Museumstoomtram worden op een interactieve wijze bij de restauratie betrokken. Een deel van het restauratieproject is bovendien gefinancierd door middel van Crowd Funding en een bijdrage mogelijk gemaakt door de deelnemers van de BankGiro Loterij.


Dankzij de bijdrage kan de Museumstoomtram nu de complete Tram voor Bello restaureren. In dit project krijgt stoomlocomotief Bello de tram terug waarmee ze tot 1955 mensen naar het strand in Bergen aan Zee vervoerde. In de werkplaats van de Museumstoomtram startte vanaf 27 april de restauratie van het soortgelijke rijtuig NS 423. Rijtuigen 425 en 455 en bagagewagen 406 volgen daarna.


Vanaf een hoog platform in de werkplaats van de Museumstoomtram is te zien hoe aan de opbouw van rijtuig 423 gewerkt wordt. Op een nieuw interactief scherm kunnen bezoekers vanaf de Meivakantie de Tram voor Bello zelf bouwen.

Meer informatie over het restauratieproject: www.tramvoorbello.nl

Ot en Sien festival

Het Ot & Sien Festival slaat haar vleugels uit. Het festival verhuist in 2020 van Twisk naar Hoorn en strijkt neer op het terrein van de Museumstoomtram.


Op 5, 6 en 7 juni 2020 vindt de vierde editie van het Ot & Sien Festival plaats. Jeugd, scholen, ambachten, muziek, theater en industrieel erfgoed vormen de basis vormen van dit unieke evenement. Tijdens dit culturele festival staat beleving en elkaar inspireren centraal met als thema ‘Ambachten maken onze gouden eeuw’. Hiermee borduurt het festival voort op het thema van ‘De Stad van de Gouden Eeuw’, van de gemeente Hoorn. Want Hoorn is en blijft ook in toekomst ‘De Stad van de Gouden Eeuw’ van Nederland.

Voor meer informatie: www.otensienfestival.nl