Costa del Hoorn

'Hoorn legt grootste stadsstrand van Nederland aan'

De Alliantie Markermeerdijken verwacht eind 2019 te kunnen starten met de versterking van meer dan 30 kilometer dijk tussen Hoorn en Amsterdam. Bij Hoorn is gekozen voor een oeverdijk; een tweede, flauw aflopende dijk voor de bestaande dijk. Een ideale kans voor Hoorn om hier het grootste stadsstrand van Nederland aan te leggen.

Vanaf schouwburg Het Park tot aan de Hulk (en verder) krijgt de dijk als versterking een oeverdijk. Dit is een nieuwe, zandige dijk die voor de bestaande dijk aan de waterzijde wordt aangelegd. Op de oeverdijk legt de gemeente een groot stadsstrand aan, waar men kan spelen, wandelen, zonnen, sporten, een kop koffie kan drinken bij het strandpaviljoen, of gewoon lekker kan gaan liggen na een duik in het Markermeer. Het stadsstrand wordt zo’n 100 meter breed en een kilometer lang, en ligt tussen schouwburg Het Park en de Galgenbocht bij de Grote Waal.

Wandel- en fietspad langs het water

Vanaf schouwburg Het Park tot aan het Visserseiland krijgt de Westerdijk als versterking een vijf meter brede berm aan de waterkant tegen de bestaande dijk. Op de nieuwe berm aan de Westerdijk komt een fiets- en wandelpad langs het water. Dit pad loopt verder over het stadsstrand. De aanleg van het fietspad maakt het in de toekomst mogelijk om langs het water naar Amsterdam te fietsen.

Wanneer start de aanleg?

Het duurt nog wel even voordat het stadsstrand gebruiksklaar is. De Alliantie Markermeerdijken verwacht dit jaar te kunnen starten met de aanleg van de oeverdijk. Deze dijk vormt de basis voor het stadsstrand. In 2020 wil de Alliantie starten met de versterking van de dijk tussen schouwburg Het Park en het Visserseiland, en de aanleg van het wandel- en fietspad op deze versterkte dijk. In 2021 worden de werkzaamheden afgerond. Daarna kan de gemeente Hoorn aan de slag met de inrichting van het stadsstrand en de wandel- en fietspaden.

Meer informatie over stadsstrand?

www.hoorn.nl/stadsstrand

Toekomstige situatie Westerdijk