Toekomst van Hoorn

'Hoorn moet 'meer stad' worden'

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Hoorn meerdere analyses over de toekomst van de stad gemaakt. De conclusie: Hoorn moet ‘meer stad’ worden, dus groeien, om ook in de toekomst een aantrekkelijke stad te blijven, om te wonen, werken en te verblijven. Marjon van der Ven, wethouder Wonen en Stadsvernieuwing, legt dit uit.

'Hoorn heeft een prachtige binnenstad, uniek gelegen aan het Markermeer. De verbindingen zijn prima: binnen een half uur ben je met de trein in het centrum van Amsterdam. De stad heeft prima culturele voorzieningen, de werkmentaliteit is goed en de woningen zijn hier nog betaalbaar. Niets aan de hand, toch? ‘

‘We hebben als stad inderdaad veel te bieden. Daardoor hebben we ook lang gedacht dat Hoorn als stad klaar was. Het tuintje bijhouden en genieten van het zonnetje,’ vertelt Marjon van der Ven.

Meer stad worden


Toch is de boodschap dat we als stad in actie moeten komen?

‘Dat klopt. We hebben het afgelopen jaar allerlei gegevens naast elkaar gelegd en dan kom je tot de conclusie dat de stad inderdaad barst van de potentie, maar dat we wel aan de slag moeten om ook in de toekomst een levendige en aantrekkelijke stad te blijven.’

Wat is er nodig?
‘De kern is dat we ‘meer stad’ moeten worden. Dat betekent letterlijk groei, door het toevoegen van nieuwe stedelijke woon- en werkmilieus van hoge kwaliteit. Dat zorgt voor meer kritische massa om onze voorzieningen en de lokale economie vitaal te houden. We moeten meer kennis, kunde én kapitaal aan onze stad binden. Het draait om het samenspel tussen wonen, werken en toerisme. Dat begint bij een goede en heldere profilering van de stad, zodat meer mensen hier komen wonen, ondernemen en recreëren.’

Aantrekkelijke woonstad


Welke kansen zijn er op het gebied van wonen?

‘Op het gebied van wonen zijn er twee grote ontwikkelingen gaande; vergrijzing en ontgroening. We worden dus ouder en jonge mensen trekken weg. Doen we niets, dan leiden deze ontwikkelingen in de toekomst (ca. 20 jaar) tot krimp. Dat heeft ook weer een impact heeft op de economie en voorzieningen. Dat heeft dus ook echt direct invloed op de leefbaarheid in onze stad, wijken en dorpen.’


‘Laat duidelijk zijn: zo ver hoeft het niet te komen. Als woonstad heeft Hoorn grote kansen om jongeren en jonge gezinnen beter te binden en huishoudens vanuit Hoorn, Westfriesland, de regio Amsterdam en elders te verleiden om hier te komen wonen. Om dat te doen zijn er twee belangrijke opgaven. Ten eerste moeten we nieuwe en aantrekkelijke stedelijke woonmilieus toevoegen, vooral in de ‘gouden rand’ rond de binnenstad. De Poort van Hoorn is daar natuurlijk heel nadrukkelijk in beeld. Aantrekkelijke, stadse woonwijken in de vorm van appartementen en intensieve laagbouw, dicht bij de prachtige historische binnenstad, winkels en voorzieningen, het nieuwe stadsstrand en ook nog eens dicht bij het station. De tweede grote opgave is dat we moeten blijven investeren in de kwaliteit en leefbaarheid van onze jaren 70 en 80 wijken. Hier moeten we aan de slag om ook voor de toekomst een aantrekkelijke woningvoorraad en levensloopbestendige gezinswoningen te behouden. We zijn tenslotte een échte gezinsstad, met een ruim aanbod aan betaalbare gezinswoningen, dichtbij de prachtige binnenstad met aantrekkelijke voorzieningen en uitstekende verbindingen met de Randstad. ’

Centrumstad van de productieregio


Waar liggen de economische kansen?

‘We moeten als regio onze positie als dé innovatieve productieregio van de Noordelijke Randstad omarmen. Denk aan Seed Valley/Greenport NHN, dataopslag en energieproductie, maakindustrie en bouw, logistiek en winkeldistributie. We hebben ook veel MBO-mensen in onze stad en regio, wat prima aansluit. En binnen die regio kan Hoorn als centrumstad de productieregio ondersteunen, met onder meer zakelijke dienstverlening, kennis en onderwijs, juist in die stedelijke rand rond de binnenstad. Ook hier geldt weer de kracht van het samenspel met wonen; aantrekkelijke nieuwe woon-werkconcepten, die juist die jongere en hoogopgeleide mensen trekken. En natuurlijk ook de profilering van de stad en regio in al zijn facetten.’


‘Er is werk aan de winkel, maar Hoorn en Westfriesland hebben een goede uitgangspositie. De basis is goed en er liggen voldoende en vooral ook reële kansen om onze stad en regio klaar te stomen voor de toekomst.’

Besluit gemeenteraad

Op 14 mei en 6 juni 2019 buigen de raadscommissie en de gemeenteraad zich over een voorstel over de toekomst van de stad. De uitgangspunten in dit voorstel geven richting aan de verschillende beleidsvelden, zoals wonen/stadsontwikkeling, economie, onderwijs en marketing/toerisme.