PROCES


Op naar het raadsbesluit

Op 22 oktober 2020 sprak de raadscommissie over de ontwikkelplannen van de Poort van Hoorn. In aanloop naar de besluitvorming over het stedenbouwkundig plan op 8 december wisselden zij argumenten en (politieke) standpunten uit. De zorg- en aandachtspunten worden verwerkt in het definitieve raadsvoorstel. Tijdens de bespreking vielen ook complimenten over het proces en de inhoud van de (stedenbouwkundige) plannen.

'Als we de plaatjes zien; dan zou ik zeggen morgen beginnen!'

ENTHOUSIAST


'Het is een heel ambitieus plan dat we hebben. Het gaat heel veel opleveren. Voor nieuwe woningen, nieuwe werkgelegenheid, en ook in uitstraling als stad.'

De commissie sprak onder meer over het aantal sociale huurwoningen en de bereikbaarheid van de stad. Met onderwerpen zoals het verplaatsen van de Albert Heijn, het Carbassiustracé en de mobiliteitsvisie. Deze mobiliteitsvisie wordt opgesteld en geeft antwoord op een aantal belangrijke verkeers- en bereikbaarheidsopgaven. Besluitvorming staat voor de zomer van 2021 gepland.

De raadsvergadering is 8 december 2020 live te volgen via de website.