Raad kiest voor renovatie

Het huidige stadhuis is sterk verouderd en te groot voor de organisatie. Het biedt geen goede werkplek en voldoet niet aan het verplichte energielabel voor kantoorpanden. Daarom stond de gemeenteraad half september voor twee keuzes: gaan we het bestaande pand grondig renoveren, of bouwen we een nieuw stadhuis in de Poort van Hoorn? Beide opties bleken nagenoeg even duur. Nieuwbouw in het stationsgebied had de voorkeur van het college, vooral vanwege de kansen voor nieuwe ontwikkelingen in de stad.

Argumenten Voorstanders van nieuwbouw betoogden onder meer dat het stadhuis aanjager zou kunnen zijn van de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. In de komende jaren komen hier nieuwe stadswijken met ruim 1.000 woningen. Daarnaast zouden op de huidige locatie op de Nieuwe Steen ook woningen gebouwd kunnen worden. Voorstanders van renovatie waren niet overtuigd dat het stadhuis de ontwikkelingen in het stationsgebied zou aanjagen. Zij maakten zich onder meer zorgen over mogelijke toename van parkeer- en verkeersdrukte in het stationsgebied en benoemden de huidige locatie als centraal.

Partners Ontwikkelpartners van de Poort van Hoorn NS en Provincie Noord-Holland hebben met brieven hun inzichten gedeeld met de gemeenteraad. Ook de Hoornse Ondernemers Federatie (HOF) richtte zich met een brief tot de raad. De partijen pleitten voor het scenario nieuwbouw in de Poort van Hoorn.

Stemmen Negentien raadsleden stemden voor renovatie (Fractie Tonnaer, VVD, CDA, PvdA, De Realistische Partij, Fractie Danny Verdonk en Fractie Koekkoek. Veertien raadsleden stemden tegen (D66, GroenLinks, Sociaal Hoorn, VOCHoorn, Hoornse Onafhankelijke Partij, Hoorn Lokaal en ChristenUnie). Het college gaat nu aan de slag met de voorbereidingen voor renovatie. Het doel is om in 2023 te starten met de renovatie.

Opgave

Centraal in het stationsgebied noord (de kant van P&R Transferium) wordt 15.000 m2 gereserveerd voor een mix van maatschappelijke, culturele en andere levendige functies. Deze mix van functies is van belang om de hele dag en avond levendigheid in het gebied te brengen. Met de Poort van Hoorn komt er niet alleen een mooie entree naar de binnenstad, maar komt er ook een stukje binnenstad bij. En dat begint al aan de noordkant. Het gevoel dat je de binnenstad in komt, bereiken we niet alleen met een parkeergarage, een busĀ¬station en woningen. Maar juist met de mix van andere levendige functies, zoals op maatschappelijk en cultureel gebied. Met het besluit van de gemeenteraad om het bestaande stadhuis aan de Nieuwe Steen te renoveren, ontstaat de opgave om andere partijen te interesseren om zich hier te vestigen. Het liefst zijn dat functies met een regionale of zelfs bovenregionale betekenis. De mix van loopstromen in het gebied zoals scholieren, bezoekers van de binnenstad en het ziekenhuis maken het gebied voor allerlei partijen interessant.