Snel meer woningen

Hoorn krijgt bijna € 7,5 miljoen vanuit de Woningbouwimpuls van het Rijk. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties begin september 2020 bekend. De bijdrage is bedoeld om de bouw van minimaal 1.000 woningen in de Poort van Hoorn te versnellen.

Betaalbare woningen en gelijke bevolkingsopbouw

De komende jaren komen minimaal 1.000 woningen op het Pelmolenpad, de Prisma-locatie en in het stationsgebied. Hiermee wil de gemeente het woningtekort terugdringen. Door te bouwen aan nieuwe, stadse wijken moeten jongeren en jonge gezinnen worden aangetrokken en behouden. Het geld vanuit de woningbouwimpuls draagt bij aan betaalbare woningen voor deze groepen in het gebied. De gemeente wil zorgen voor een gelijke bevolkingsopbouw en vergrijzing terugdringen. De bijdrage zorgt er ook voor dat de woningen er sneller kunnen komen.

'Deze bijdrage van bijna € 7,5 miljoen is een belangrijke bevestiging en stimulans voor onze koers en de ambitiesprong die Hoorn als stad wil maken. We willen meer stad worden, dus groeien en op de juiste plekken meer stedelijk worden. Juist rondom het OV-knooppunt is er ruimte om aantrekkelijke en vernieuwende stadse woon-werk milieus te realiseren. Met deze bijdrage kunnen we de bouw van minimaal 1.000 woningen versnellen.’

Wethouder Samir Bashara

Woningbouwimpuls

In 2019 heeft het Kabinet € 1 miljard beschikbaar gesteld om bij te dragen aan de bouw van minstens 65.000 woningen. Deze zogenoemde woningbouwimpuls is daarmee een van de middelen om snel meer woningen te bouwen en zo het tekort aan woningen terug te dringen. De woningen waarvoor het Kabinet een bijdrage geeft, moeten er sneller komen, meer in aantallen zijn dan het eerdere geval zou zijn geweest, of betaalbaarder zijn. Met betaalbare woningen worden sociale huurwoningen, huurwoningen voor middeninkomens met een huurprijs van maximaal 1.000 euro per maand of betaalbare koopwoningen met een verkoopprijs onder NHG-kostengrens bedoeld. Minimaal 50% van de nieuwe woningen moeten hieraan voldoen om in aanmerking te komen voor de woningbouwimpuls. In de Poort van Hoorn wordt 60% van de nieuwbouw betaalbare woningen.