Startsein voor groene stadswijk op Van der Linden-terrein

Maandagmiddag 25 oktober plantten wethouder Bashara samen met vastgoedontwikkelaar STED en grondeigenaar Van der Linden van Sprankhuizen, samen een lindeboom aan de Berkhouterweg. Het is het startschot voor de samenwerking tussen de partijen die gezamenlijk een nieuwe, groene wijk willen realiseren op het voormalige autodealer-terrein. Het voornemen is om er maximaal 600 woningen te bouwen, in verschillende prijsklassen. Ook moet in de wijk ruimte komen voor een supermarkt. Als alles volgens planning verloopt, kan de bouw eind 2023 al starten.

Buiten Stad Hoorn

Het te ontwikkelen terrein, dat straks een groene, autoluwe en natuur-inclusieve stadswijk moet worden, krijgt de naam Buiten Stad. De wijk krijgt de uitstraling van een park, met veel ruimte voor voetgangers en fietsers. Wethouder Bashara: "Dit is een prachtige kans om dit terrein een enorme kwaliteitssprong te laten maken, die volledig aansluit bij de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. Je kan hier straks wonen in het groen, dichtbij de stad en dichtbij het station." In de nieuwe wijk komt voornamelijk hoogbouw en gebeurt parkeren zoveel mogelijk ondergronds. Het plan wordt ontworpen door stedenbouwkundigbureau SVP Architectuur & Stedenbouw uit Amersfoort in samenwerking met Copijn Landschapsarchitecten uit Utrecht.

Bewoners en ondernemers denken mee

De precieze invulling van de nieuwe wijk is nog niet definitief. De gemeente Hoorn, STED Development, SVP Architectuur & Stedenbouw en Van der Linden van Sprankhuizen zullen de omgeving ruimte geven om daarover mee te praten. Begin november 2021 vonden de eerste gesprekken plaats met omwonenden en bedrijven uit het gebied. Samen met de eerste verkenningen door SVP en Copijn maakt STED een Nota van Uitgangspunten, die goedgekeurd moet worden door het College. Dit zal de basis zijn van de verdere planuitwerking en de te doorlopen bestemmingsplanprocedure.

Foto via STED Development. Met in het midden wethouder Samir Bashara.