Visie ‘Hoornse Hoogte’ bijna klaar

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de visie ‘Hoornse Hoogte’. Dit is een visie op stedelijke groei en hoogbouw in Hoorn. Hierin staat hoe Hoorn de komende jaren kan groeien en op welke plekken er mogelijk ruimte is voor een meer stedelijke bebouwing of hoogbouw. Dit is dus ook een belangrijk kader voor de ontwikkeling in de Poort van Hoorn. In november bespreekt de algemene raadscommissie de visie en op dinsdag 14 december stelt de gemeenteraad de visie vast.

In 2019 sprak de Hoornse gemeenteraad de ambitie uit om ‘meer stad’ te worden. Als voormalige groeikern vergrijst Hoorn sneller dan andere delen van ons land. Hierdoor komen voorzieningen, zoals winkels, scholen en horeca onder druk te staan. Daarom is het voor Hoorn extra belangrijk om jongeren, jonge professionals en jonge gezinnen in Hoorn te houden en aan te trekken. Daar zijn veel nieuwe woningen voor nodig. Om in de toekomst ook een levendige en aantrekkelijke stad te blijven, moet Hoorn daarom de komende jaren meer woningen bouwen, voor de juiste doelgroepen.

Concept visie In april dit jaar stelde de raad de kaders voor de visie vast, waarna een uitgebreid participatietraject volgde. Op basis van gesprekken met bewoners en belangengroepen en een enquête zijn de kaders verder aangescherpt en verwerkt in een concept visie. In de concept visie ‘Hoornse Hoogte: een visie op stedelijke groei en hoogbouw’ geeft de gemeente richting aan hoe en waar de stad in de toekomst kan gaan groeien. Deze visie is te lezen op www.hoorn.nl/hoornsehoogte.nl. Hierop kon de stad van 30 augustus tot en met 10 oktober reageren. Raad besluit in december De afgelopen weken zijn deze reacties verwerkt in een definitieve visie. Deze wordt in november besproken in de algemene raadscommissie en op dinsdag 14 december neemt de gemeenteraad een besluit.