Reacties gevraagd op de omgevingsvisie over de toekomst van Hoorn

Tot en met zondag 28 november 2021 kan iedereen reageren op de concept omgevingsvisie voor Hoorn. Hierin staan de keuzes die we vandaag moeten maken, om ook in de toekomst een sterke, gezonde en levendige stad te zijn. Het vinden van een goede balans tussen groei van de stad en leefbaarheid staat centraal in de concept omgevingsvisie.

Stip aan de horizon

De omgevingsvisie is de zogenoemde ‘stip op de horizon’ bij het uitwerken van plannen en ideeën in Hoorn. In de concept omgevingsvisie maken we keuzes over onze omgeving. Om ook in de toekomst een gezonde en levendige stad te kunnen zijn, met voldoende voorzieningen en werkgelegenheid, moeten veel nieuwe woningen worden gebouwd. Veel van deze nieuwe woningen zullen worden gebouwd in de directe omgeving van de binnenstad, het ziekenhuis en de beide stations. Wonen dichtbij zorg, openbaar vervoer en de binnenstad is namelijk aantrekkelijk voor zowel jong als oud. Er is gezocht naar een manier om als stad verantwoord te groeien. Dat wil zeggen: wel meer woningen, werkgelegenheid en voorzieningen, maar met behoud (en waar mogelijk versterking) van bestaande kwaliteiten. Dus: voldoende groen en water, ruimte om op een goede manier om te gaan met klimaatverandering en duurzaamheid, een goede openbare ruimte die uitnodigt tot beweging en ontmoeting.

De concept omgevingsvisie is het resultaat van een uitgebreid proces met inbreng van de gemeente, de raad, inwoners, ondernemers, lokale en regionale (keten)partners en maatschappelijke organisaties van Hoorn. Het is nu nog een conceptversie waarop iedereen kan reageren. Naar verwachting in februari 2022 neemt de gemeenteraad het besluit over de definitieve versie.

Bekijk en reageer op de visie

De concept omgevingsvisie is te bekijken via de website van de gemeente Hoorn. Hier kunt u ook op de visie reageren en vindt u informatie over waar u terecht kunt met vragen.