Kwaliteitsslag in de Poort van Hoorn

'Fundamentele stap voor toekomst van de stad'

De gemeenteraad kiest voor een kwaliteitsslag in het stationsgebied van Hoorn. De uitgangspunten en hoge ambities voor de gebiedsontwikkeling zijn door de raad vastgesteld. Daarmee is de eerste, fundamentele stap voor de toekomst voor Hoorn gezet.

Na een overwegend positieve raadscommissie van 17 september heeft de gemeenteraad afgelopen 24 september de uitgangspunten en ambities van de Poort van Hoorn vastgesteld. “De ontwikkeling van de Poort van Hoorn is van essentieel belang voor de ontwikkeling van de stad”, aldus Kees Maas (Christen Unie). De gemeenteraad beschouwt de uitgangspunten als een “kwaliteitsslag” (Arwin Rood, D66) voor het gebied. Tijdens de raadsvergadering werd een amendement om alle (deel)projectplannen van de Poort van Hoorn voor besluitvorming aan de raad voor te leggen ingediend en unaniem aangenomen. Het geamendeerde raadsvoorstel voor de uitgangspunten en ambities van de gebiedsontwikkeling werd vervolgens unaniem aangenomen. Een felicitatie voor “deze belangrijke stap in de ontwikkeling van onze stad” volgde van burgemeester Nieuwenburg aan de gemeenteraad en wethouder Bashara.

SAMIR BASHARA
WETHOUDER


"Dat de gemeenteraad unaniem kiest voor de ambitiesprong van Hoorn is geweldig. We gaan nu zo snel mogelijk aan de slag om de rode loper naar de binnenstad te ontwikkelen. De Poort van Hoorn wordt hét visitekaartje van de regio."

Samen een stap voorwaarts

De gemeenteraad is blij met de uitgesproken ambitie. De ontwikkeling is zo omvangrijk dat het over meerdere bestuursperioden zal plaatsvinden. Een vastgestelde richting is een goede basis voor de uitwerking. De gemeenteraad wilt nu samen een stap voorwaarts zetten. Met andere woorden: “Dit is hét moment om met elkaar te zeggen: we gaan hiermee aan de slag” (Chris de Meij, VVD). De invulling van de uitgangspunten volgt in deelprojecten en besluitsmomenten. “De Poort van Hoorn is te belangrijk om na dit raadsvoorstel los te laten”, aldus René Assendelft (Hoorn lokaal).

Woningbouw

Tijdens de raadsvergadering werd een duidelijk signaal afgegeven. Woningbouw in de Poort van Hoorn is belangrijk. Het moet gaan om een aanbod dat past bij jongeren en starters met genoeg sociale huurwoningen. Een inzet en streven naar het maximaliseren voor de woningbouw zonder andere ambities in de weg te zitten. Met respect voor de omgeving. Een passende, intensieve woningbouw in de Poort van Hoorn. Wat dat precies inhoudt is een van de deelprojecten waar de gemeenteraad later graag over beslist.

Parkeren
Niet alleen een Poort van Hoorn neerzetten, maar zelfs een “mooie Poort van West-Friesland” (Kees Maas, Christen Unie) als het gaat over de ontwikkeling van het OV-knooppunt. Centraal hierin staat de parkeeropgave. De parkeerkaders van de Poort van Hoorn en de binnenstad komen in het Integraal Parkeerkader nog ter discussie en besluitvorming in de gemeenteraad. Volgens Robert Vinkenborg (Hoornse Onafhankelijke Partij) heeft ook een ‘Huis van de Stad’ eventuele gevolgen voor de parkeeropgave. Ook besluitvorming over maatschappelijke functies in de Poort van Hoorn volgt in een van de deelprojecten.


Aankomende besluiten

Op 12 november buigt de gemeenteraad zich over een voorstel over de parkeerkaders en het mobiliteitsconcept Poort van Hoorn. De gemeenteraad beslist 10 december over de financiën en ontwikkelstrategie van de Poort van Hoorn. In deze periode staat ook de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie, Nederlandse Spoorwegen en ProRail op de planning.