Herinrichting Berkhouterweg en afsluiting Dampten eerste stap omvorming turborotonde

De herinrichting van de Berkhouterweg is een nieuwe fase ingegaan. De nieuwe rijweg van de weg is gereed en de aanleg van een nieuw fietspad en groenstrook is gestart. De werkzaamheden duren tot en met januari 2020. Auto’s en fietsers kunnen gebruik blijven maken van de Berkhouterweg. De aansluitingen van het Dampten op de Berkhouterweg zijn wel definitief opgeheven.


Afsluiting Dampten op de Berkhouterweg

Om de doorstroming op de Provincialeweg te verbeteren, worden de turborotonde en de rotonde ten oosten van de A7 vervangen door kruisingen met stoplichten. Dat besloot een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Hoorn in februari 2018. De afsluiting van het Dampten op de Berkhouterweg maakt deel uit van de aanstaande omvorming van de turborotonde. De ‘knip’ tussen het Dampten en de Berkhouterweg voorkomt dat in de toekomst alsnog files ontstaan vanwege de beperkte opstelruimte voor het autoverkeer. Nood- en hulpdiensten, stadsbussen en (brom)fietsen kunnen in de toekomst met een bussluis gebruik blijven maken van de aansluiting Dampten.


Wat verandert er tijdelijk?

Gemotoriseerd verkeer naar en vanuit Dampten rijdt tijdens de werkzaamheden via het Keern. Fietsverkeer tussen de Berkhouterweg en het Keern rijdt om via het Dampten. In de definitieve situatie komt een betonnen fietspad langs de Berkhouterweg vanaf de spoorwegovergang tot aan het Keern. Tijdens de werkzaamheden blijven alle bedrijven en instellingen in Dampten en langs de Berkhouterweg bereikbaar. De route vanaf de Provincialeweg naar de Berkhouterweg blijft ongewijzigd. In de onderstaande afbeelding staan de omleidingen.


Bushaltes

De bushaltes in Dampten zijn tijdens de werkzaamheden niet in gebruik. Op het Keern komt een tijdelijke halte voor bussen richting de binnenstad en het station (buslijnen 136, 139 en 614). De bestaande bushalte op het Keern blijft voor bussen die uit de stad komen.


Vervolg

De herinrichting van de Berkhouterweg is onderdeel van de omvorming van de turborotonde en de rotonde ten oosten van de A7 tot gelijkvloerse kruisingen met verkeerslichten. De herinrichting van de Berkhouterweg wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Noord-Holland en is begin 2020 voltooid. Aansluitend starten begin 2020 de werkzaamheden aan de rotondes en de Provincialeweg. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting in het voorjaar 2020 afgerond.