HET O-TEAM


Twee weten meer dan één

NS, ProRail, Provincie Noord-Holland en de gemeente Hoorn hebben in februari 2018 een intentieovereenkomst gesloten. Daarin geven we aan dat we samen aan de gebiedsontwikkeling van de Poort van Hoorn werken. We maken ook gebruik van de kennis en kunde van andere belanghebbenden in het gebied en/of in de stad. En van andere experts op het vlak van gebiedsontwikkeling, zoals het bureau SITE urban development.O-team

Voor een aantal ontwerpopgaven hebben NS, ProRail, Provincie Noord-Holland en de gemeente Hoorn het O-team van het ministerie van Binnenlandse Zaken ingezet. Het O-team is een onafhankelijk expertteam dat bestaat uit drie grote namen uit de vakwereld die namens het ministerie opereert. Het team helpt lokale overheden bij complexe ruimtelijke opgaven. Het team helpt de opgave te verhelderen en verkent kansen en oplossingen. De betrokken partijen kunnen daarna aan de slag vanuit een scherper beeld van het probleem en een duidelijker inzicht in de oplossingen.

Thema's

Het O-team heeft drie thema’s gedefinieerd. Deze thema’s vormden de uitgangspunten voor de ontwerpende onderzoeken. Deze onderzoeken werden uitgevoerd door drie ontwerpbureaus.

Een van de drie thema’s was ‘een aangenaam verblijfsgebied’. Dit thema omvatte hoe we van de Poort van Hoorn een kwalitatief hoogwaardige stationsomgeving met een aantrekkelijk verblijfskwaliteit te maken, die aan de zuidzijde op een natuurlijke manier aansluit op de binnenstad. En de noordzijde een busstation krijgt en de parkeeropgave op een kwalitatieve manier wordt opgelost.

Het tweede thema was ‘verleidelijke programmering’. In dit thema werd onderzocht hoe de Poort van Hoorn er uit kan zien zodat een gemengd woon-werkgebied ontstaat, met ook ruimte voor commerciële functies, dat goed aansluit op haar omgeving. Met als aanvulling een nieuwe invulling van het oude stationsgebouw.

Het laatste thema gaat over ‘een sterk multi modale knoop’. Bij station Hoorn komen verschillende vervoersstromen samen tot een knoop, waarbij die van de auto domineert. Het ontwerpend onderzoek richtte zich op de confrontatie tussen langzaam- en snelverkeer, de route en oriëntatie in het gebied, de wijze waarop de verkeersstromen samen komen en richtte op een oplossing voor fietsparkeren.Inspiratiekracht

De door de ontwerpbureaus aangedragen inspiratie met veelbelovende scenario’s en de reacties van de gemeente en projectpartners heeft het O-team vertaald in een aantal adviezen. Onder andere over dat we in moeten zetten op een gemend stedelijk milieu, dat we de singelstructuur beter kunnen benutten en dat voetganger en fietsers centraal moeten staan. De adviezen sluiten aan bij het verbeeldend raamwerk en zijn gebruikt om de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn te scherpen.

Meer over het O-team?