Parkeren

in de Poort van Hoorn en de binnenstad

Niet te weinig parkeerplaatsen, maar ook niet te veel en het parkeeraanbod in onder meer omvang, locatie en tarief afstemmen

op de juiste doelgroepen.


De stedelijke verdichting en ontwikkeling in de Poort van Hoorn zijn alleen mogelijk door het parkeren op een goede manier te verdelen. Daarnaast hebben we de visie om de aantrekkelijkheid van de binnenstad en de economische vitaliteit te vergroten. De kwaliteit van de openbare ruimte en de (economische) aantrekkelijkheid nemen toe als bepaalde plekken in de historische stad parkeerluw of parkeervrij worden gemaakt. Dit staat ook in de Binnenstadsvisie die de raad in 2016 heeft vastgesteld. Een aanpak voor de parkeeropgave in de Poort van Hoorn en de binnenstad is nodig. Hoe komen we daar? We zijn begonnen met een startdocument van een Integraal Parkeerkader. De volgende stap is het opstellen van parkeerkaders voor de Poort van Hoorn en de binnenstad.


In fases

De Poort van Hoorn wordt ontwikkeld in fases. Niet alle parkeervoorzieningen worden tegelijkertijd opgeheven voor de herontwikkeling van het gebied. Het is onder andere daarom slim om de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe parkeervoorzieningen in fases te laten plaatsvinden. Daarnaast doen we een voorspelling naar het toekomstig autogebruik, maar we hebben geen zekerheid dat het loopt zoals we denken. Daarom zou het goed zijn om in de eerste fase het aantal parkeerplaatsen te realiseren dat we met zekerheid nodig hebben.

Bij het verwijderen van oude parkeervoorzieningen en de ontwikkeling van nieuwe parkeervoorzieningen is het niet altijd noodzakelijk om één op één vervanging te realiseren. Voor de tijdelijke parkeerscenario’s is het namelijk doeltreffend om de principes van dubbelgebruik, benutting en vraagvermindering al in te zetten. In een tweede fase is het mogelijk om het daadwerkelijk aantal benodigde aanvullend parkeerplaatsen te realiseren.

Parkeerkaders

Het opstellen van parkeerkaders voor de Poort van Hoorn en de binnenstad gaat in hoge mate over het zoeken naar een balans. Parkeren is meer dan het wegzetten van een auto. Het hangt samen met de openbare ruimte, doelgroepen, gastvrijheid, mobiliteit en financiën.
Op donderdag 10 oktober boog de algemene raadscommissie zich over een voorstel om 12 parkeerkaders voor de Poort van Hoorn en de binnenstad vast te stellen. Uit deze bespreking bleek dat de raadscommissie nog veel vragen heeft over de parkeerkaders en nu geen besluit kan nemen. Er is afgesproken om op korte termijn een vervolggesprek met de raadsfracties te plannen. Op basis hiervan kan het voorstel worden aangepast of aangescherpt voor behandeling in de raad.